Food Professional Day

8

oktober '18

09:00 - 17:00

Waardevol wild

De Food Professional Day 2018, een initiatief van Rijn IJssel Vakschool Wageningen in samenwerking met  Wageningen UR staat in het teken van wild, een waardevolle en duurzame voedselbron die uitstekend past in de Dutch Cuisine. De variatie is zo groot dat wild van eigen bodem het hele jaar door op de kaart kan. Wild van Nederlandse bodem heeft een prachtig verhaal, is vetarm, kent vele bereidingsmogelijkheden en heeft een unieke smaak. Maar kennen chefs die variatie wel? En welke invloed hebben leeftijd, geslacht, seizoen en herkomst op de smaak? Wat is de ecologische footprint van wild? Deze en andere vragen zullen jagers, poeliers, bekende chefs en wetenschappers beantwoorden op maandag 8 oktober 2018. Deze dag wordt onder andere

8 oktober 2018

De Food Professional Day is een initiatief van Rijn IJssel Vakschool Wageningen in samenwerking met Wageningen UR (University & Research). Wij zijn een platform dat de kennis vanuit Wageningen UR, kennisinstellingen en producenten koppelt aan het vakmanschap vanuit Vakschool Wageningen. Altijd in samenwerking met gerenommeerde partijen, chefs, Gastronomisch Gilde (voorheen Koksgilde en Gilde van Nederlandse Meesterkoks) en het bedrijfsleven.

De verworven kennis en inzichten delen wij tijdens de jaarlijkse Food Professional Day, deze site en via de nieuwsbrieven.

Wij willen de gastronomie nationaal en internationaal op een hoger peil brengen door:

het versterken van maatschappelijke aandacht door het maken van bewuste keuzes in smaakvolle, gezonde en veilige voeding in relatie tot levensstijl. Dat kan bijdragen aan de kwaliteit van leven

kennis ontwikkeling en kennisbenutting met aandacht voor doorstroming van kennis naar ondernemers

versterken van de professionaliteit van beroepsmatig actieve medewerkers in de horeca, zorg, catering, voedingsindustrie en onderwijs

partijen te verbinden, een netwerk te creëren voor co-innovatie, voor open interactie over kennisontwikkeling en kennis benutting door alle onderwijslagen heen;

dit platform met een open karakter, waar andere actoren in de gastronomie bij kunnen aansluiten.

Programmaraad

Hans Everse, voorzitter Gastronomisch Gilde en Teamleider CulinR & Facilitair
Prof. dr. Vincenzo Fogliano, hoogleraar Food Quality & Design Wageningen UR
Johan Verbon, Menu engineer - Offer Marketing Sodexo
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager Rijn IJssel Vakschool Wageningen
Anja Janssen, tekstschrijver, Food for text

Inhoud en programmering
Rudolf Barkhuijsen, projectmanager, Rijn IJssel Vakschool Wageningen, tel. 06-14341905, r.barkhuijsen@rijnijssel.nl

Marketing & Communicatie Rijn IJssel
Mirna Balk, m.balk@rijnijssel.nl

Het programma volgt zo snel mogelijk

Heerlijk eten met wild