Commissie van beroep voor de examens

Elke student heeft het recht om bezwaar aan te tekenen of in beroep te gaan over zaken die te maken hebben met toetsen en examens. Rijn IJssel heeft hiervoor een reglement.