Informatie over het coronavirus

Meer informatie

Meestgestelde vragen
Lees het document van de rijksoverheid waarin antwoord wordt gegeven op de meestgestelde vragen.

Financiën
Kijk voor informatie over de financiële tegemoetkomingen voor studenten op de website van DUO.

Coronavirus en de impact op het onderwijs

Mondkapjes

Ook bij Rijn IJssel geldt een mondkapjesplicht. Het mondkapje kan af tijdens de les wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. 

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Alternatieven, zoals spatschermen, sjaals en bandana’s, zijn niet toegestaan.

Uitzonderingen
Er zijn ook uitzonderingen. Zo geldt het mondkapjesverbod niet voor sport, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs (zie daarvoor de brancheprotocollen).

Ook geldt de mondkapjesplicht niet voor mensen die vanwege een beperking of (chronische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Mensen die daarvan ernstig ontregeld raken, hoeven ook geen mondkapje te dragen. Als je aannemelijk kunt maken dat jij geen mondkapje kunt dragen, vraag je op school via je loopbaancoach toestemming om van de regel af te wijken. Samen met je loopbaancoach vul je dan een speciaal formulier in, dat door jullie beiden wordt ondertekend. Dit formulier moet je op school kunnen tonen als gevraagd wordt waarom je geen mondkapje draagt. Ook met dit kaartje kun je aantonen dat je geen mondkapje kunt dragen. 

Meer informatie
Lees de informatie van de Rijksoverheid over het gebruik van mondkapjes.

 Hoe kan ik leren op afstand?

Rijn IJssel verzorgt het onderwijs deels op afstand. Hoe gaat leren op afstand in zijn werk? Dit staat beschreven in SBIS in de volgende leeractiviteit:
LA_Hoe werk je met MS Teams

De leeractiviteiten blijven de komende tijd in ontwikkeling. Rijn IJssel vindt het van groot belang dat het onderwijs door kan gaan.
Heb je vragen? Stel ze aan je loopbaancoach. Houd ook SBIS in de gaten voor nieuwe updates.

Naast leren met Microsoft Teams, worden ook andere vormen van communicatie ingezet. Hierbij kun je denken aan SBIS, WhatsApp en e-mail.

Gaat de stage nog wel door?

De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. De student volgt de richtlijnen van het leerbedrijf waar hij/zij stage loopt.

In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. 

Mag een BOL-student zelf stoppen met zijn/haar stage?

De student heeft het recht om tijdelijk geen BOL-stage te volgen, zo staat in het het Servicedocument mbo aanpak coronavirus, als dit naar zijn/haar opvatting tot een te risicovolle situatie leidt.

Als de student besluit de stage te onderbreken, informeert hij/zij schriftelijk de school en het leerbedrijf. Dan wordt  samen met de student bekeken in hoeverre het mogelijk is om vervangend onderwijs aan te bieden.

Krijgt de BOL-student nog begeleiding?

De school blijft studenten die hun stage continueren (op afstand) begeleiden.

Gaat BBL-onderwijs nog wel door?

BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt, kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.

Hoe zit het met de arbeidsovereenkomst van de BBL-student?

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de BPV in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

Tot 1 juni vinden er bij Rijn IJssel geen internationale activiteiten plaats. Maar we kunnen wel weer voorzichtig nadenken over het maken van individuele reizen en groepsreizen naar het buitenland. De regering hanteert niet meer een reisadvies voor de gehele wereld (oranje dus negatief reisadvies) maar bekijkt dit per land. 

Internationale activiteiten zijn mogelijk onder de volgende voorwaarden:

 • Vanaf 2 juni 2021 zijn individuele mobiliteiten naar Europese landen (eindbestemming) met de kleurcode groen of geel weer mogelijk.
 • Vanaf 2 juni 2021 zijn kleine groepsreizen (max 15 personen) naar Europese landen (eindbestemming) met de kleurcode groen of geel weer mogelijk.
 • Tot 15 augustus 2021 zijn grote groepsreizen (vanaf 16 personen naar 1 bestemming en 1 reismethode) nog niet toegestaan. Voor deze datum monitoren wij de ontwikkelingen en zullen dit verbod verlengen of ook deze mobiliteiten mogelijk maken naar groene en gele landen.
 • Voor elke mobiliteit geldt dat er een volledig ingevulde en ondertekende checklist voorgelegd moet worden aan de coördinator Internationalisering ter goedkeuring (uiterlijk 2 weken voor vertrek). Met deze controle wordt gekeken naar de kleurcodes/veiligheid in een land, de geldende inreisbeperkingen (vaccinatiebewijs, PCR test, zijn wij als Nederlanders wel welkom) en of er op 2 verschillende manieren van reizen het land bereikt kan worden (vliegtuig, trein, auto, bus, boot). Deze goedkeuring is nodig zodat er vanaf dat moment aanspraak gemaakt kan worden op een force majeur van Erasmus +, mocht de situatie in het land van bestemming veranderen. Vlak voor vertrek (24 uur) wordt nog een laatste controle gedaan wat betreft de kleurcode en inreisbeperkingen.
 • Reizen naar eilanden (maximaal 2000 km vanaf Arnhem, zoals Mallorca) is alleen mogelijk als er naast een vliegverbinding ook een mogelijkheid is om op een andere wijze het eiland te kunnen verlaten. Dus bijvoorbeeld per boot naar Spanje en dan met de auto retour naar Nederland in nood. Op de checklist staat daar een vraag over of het land op meerdere manieren te bereizen is (vliegtuig/ trein/ auto/ boot). Uiteraard zijn dat niet de manieren waarop je soms wilt reizen maar in nood is er een alternatief.
 • Individuele reizen of met een kleine groep buiten Europa (dus ook de Nederlandse Antillen) worden ook tot 15 augustus 2021 niet toegestaan.
 • Registratie van elke uitgaande of inkomende mobiliteit in het digitale wie-wat-waar systeem. Dit systeem is bekend bij alle coördinatoren internationalisering op de clusters. Zodat wij als Rijn IJssel altijd op de hoogte zijn wie waar is en met welke contactgegevens deze persoon en het thuisfront bereikt kunnen worden.
 • Elke student/wettelijk vertegenwoordiger tekent een verklaring dat eventuele extra/niet verhaalbare kosten op verzekering of bij ERASMUS voor eigen rekening zijn

Meer informatie kunnen studenten krijgen bij de contactpersoon internationalisering van het cluster.

Zijn er Rijn IJssel breed privacy-afspraken gemaakt met studenten in verband met video-opnames van examens in MS-teams?

Doordat de student onderwijs volgt bij Rijn IJssel en een onderwijsovereenkomst heeft, hoeven er geen aparte afspraken gemaakt te worden met studenten rondom wel/geen opnames maken tijdens examinering.

Achtergrond en feiten
De docent die examineert mag de opname starten.
Zodra de opname start in MS teams moet eenieder toestemming geven voor de opname. Zodra de opname stopt, kan elke deelnemer de opname terugzien maar niet downloaden. Alleen de opnemer kan downloaden, deze komt terecht in MS Stream. Te vinden via MS Teams, chatgeschiedenis. Alleen de opnemer kan de video downloaden, delen en bewerken.

Wie kan een opname van een vergadering bekijken?
Wanneer de opname wordt geüpload naar Microsoft Stream is de opnemer de eigenaar van de video en zijn de personen in zijn organisatie die waren uitgenodigd voor de vergadering de kijkers. De eigenaar moet toestemming geven of de video downloaden om de opname met anderen (buiten de vergadering om) te delen.

Wat is het recht van de student, in het kader van privacy?
MS Teams is door MS Office zo ingesteld dat eenieder toestemming moet geven voor de opname.
Gezien de ontstane situatie in verband met het coronavirus is Rijn IJssel nu genoodzaakt om opnames te maken van de af te nemen online examens. Dit is ook nodig om in het geval van een klacht van een student de beoordeling van het examen te kunnen verifiëren. Anders kan er geen examen worden afgenomen. Dit zou het uitgeven van een diploma onmogelijk maken.

Rijn IJssel heeft met Office365 een verwerkersovereenkomst en de gemaakte opname is noodzakelijk voor examinering en bewaart Rijn IJssel binnen haar eigen netwerk.
Het is niet toegestaan dat een student zelf de opname start in MS teams, dit mag alleen de docent doen.

Our students with a different native language can find more information here.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over je opleiding of over een examen, stel ze dan aan je loopbaancoach.

Hoe meld ik me ziek?

Ben je ziek en kun je hierdoor geen lessen volgen? Laat het ons zo snel mogelijk weten!

 • Tot 18 jaar: bellen naar de servicedesk
  Je kunt je ziek melden door te bellen naar de servicedesk van de locatie waar je les hebt.


  Let op
  : Is je ziekmelding gerelateerd aan een (mogelijke) besmetting met het coronavirus? Geef dit dan door.

 • 18 jaar of ouder: melding via de app Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je je 's ochtends tussen 07.30 en 09.30 ziekmelden via de app Rijn IJssel+. Na 09.30 uur werkt deze optie niet meer en meld je je telefonisch ziek bij de servicedesk van jouw locatie waar je les hebt. In SBIS wordt de ziekmelding geregistreerd op het tijdstip van bellen.

  Let op: Is je ziekmelding gerelateerd aan een (mogelijke) besmetting met het coronavirus? Meld dit dan altijd door ook te bellen naar de servicedesk van jouw locatie!