Informatie over het coronavirus

Onderwijs mag weer open

 

Het mbo mag vanaf maandag 17 januari weer helemaal open. Alle lessen mogen dan weer op locatie plaatsvinden. Inburgeraars en Educatie vallen onder het mbo en krijgen ook weer fysiek les. Op zo'n korte termijn de roosters aanpassen, is een hele uitdaging. Houd wijzigingen op je rooster dus goed in de gaten om te zien wanneer alle lessen weer op locatie plaatsvinden. 

Maatregelen
De volgende maatregelen zijn van toepassing:

 • Mondkapjes zijn op elke locatie verplicht, in alle ruimtes. Zowel als je loopt, zit of staat. Dit geldt voor iedereen, dus voor alle gebruikers van onze gebouwen. Het advies is om geen stoffen mondkapjes te dragen, maar wegwerpmondkapjes (bij voorkeur medische mondkapjes). Er zijn twee uitzonderingen:
  • het mondkapje mag af tijdens het eten en drinken;
  • het mondkapje mag af als dat een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit. Als bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje de beoefening van sport of kunst- en cultuur belemmert, geldt deze verplichting niet.
 • De maximale groepsgrootte in een (praktijk)lokaal ligt op 75 personen. Hiervan zijn uitgezonderd ruimten waar een examen, tentamen of toets wordt afgelegd. In dat geval geldt er geen maximum voor het aantal deelnemers per zelfstandige ruimte. Voor andere ruimten waar geen onderwijsactiviteiten worden verricht, zoals gangen en eet- en drinkgelegenheden, geldt deze regel niet.

 • Wat betreft specifieke maatregelen per sector, check daarvoor de brancheprotocollen.

Open dagen
Open dagen zijn een onderwijsactiviteit (en geen evenement) en kunnen onder voorwaarden, in een sobere vorm, doorgaan. Rijn IJssel geeft op 1 februari een online voorlichtingsavond voor ouders. Op donderdag 24 februari staat een fysieke open dag gepland.

Regels om het samen veilig te houden

 • Studenten en medewerkers kunnen een gratis zelftest aanvragen via de website zelftestonderwijs.
 • Op de locaties ENKA-campus, Kronenburgsingel, Beukenlaan, Middachtensingel en Marijkeweg houden we de ramen dicht omdat daar mechanische ventilatie aanwezig is. Op de overige locaties, waar handmatige ventilatie is, mogen de ramen wel open.
 • De basisregels (was vaak en goed je handen / hoest en nies in je elleboog/blijf thuis bij klachten en laat je testen) blijven van kracht.

Volgende persconferentie
Dinsdag 25 januari vindt de volgende persconferentie plaats.

Meestgestelde vragen
Lees het document van de rijksoverheid.

Coronavirus en de impact op het onderwijs

Mondkapjes en 1,5 meter 

Om het veilig te houden, draagt iedereen in onze gebouwen een mondkapje als je rondloopt. Als je zit, mag het mondkapje af. 

Het dringende advies is om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.Hoe kan ik leren op afstand?

Rijn IJssel verzorgt het onderwijs deels op afstand. Hoe gaat leren op afstand in zijn werk? Dit staat beschreven in SBIS in de volgende leeractiviteit:
LA_Hoe werk je met MS Teams

De leeractiviteiten blijven de komende tijd in ontwikkeling. Rijn IJssel vindt het van groot belang dat het onderwijs door kan gaan.
Heb je vragen? Stel ze aan je loopbaancoach. Houd ook SBIS in de gaten voor nieuwe updates.

Naast leren met Microsoft Teams, worden ook andere vormen van communicatie ingezet. Hierbij kun je denken aan SBIS, WhatsApp en e-mail.

Gaat de stage door?

De beroepspraktijkvorming in de BOL gaat door, tenzij anders volgt uit overheidsrichtlijnen (bv. horeca) of als het leerbedrijf de activiteiten zelf staakt en/of de student niet meer wil/kan begeleiden. De student volgt de richtlijnen van het leerbedrijf waar hij/zij stage loopt.

In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden, zonder dat de uren geheel gemaakt worden. 

de school en het leerbedrijf. Dan wordt  samen met de student bekeken in hoeverre het mogelijk is om vervangend onderwijs aan te bieden.

 

Gaat BBL-onderwijs door?

BBL-onderwijs dat bij bedrijven plaatsvindt, kan doorgaan, op voorwaarde dat de ontvangende organisatie of school dat toestaat, handelt conform de richtlijnen van de overheid en het onderwijs plaatsvindt op een wijze die past bij de richtlijnen van RIVM en GGD.

Hoe zit het met de arbeidsovereenkomst van de BBL-student?

In de BBL is doorgaans sprake van een arbeidsovereenkomst. Daarom is het wel of niet voortzetten van de BPV in het betreffende leerbedrijf in eerste instantie ter beoordeling van de werknemer (student) en het leerbedrijf. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, eindigt doorgaans ook de praktijkovereenkomst. De verbintenis met de school blijft dan wel bestaan. Er moet dan een vervangende leerwerkplek worden gevonden.

Internationale activiteiten
Het volgende is mogelijk als het gaat om internationale reizen: 

 • Vanaf 1 oktober 2021 zijn er geen beperkingen in de groepsgrootte van uitgaande en inkomende mobiliteiten voor reizen binnen Europa.
 • Ook is reizen vanaf 1 oktober weer mogelijk naar Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius. Overige uitgaande of inkomende mobiliteit buiten Europa op dit moment nog niet mogelijk. 
 • Voor elke uitgaande mobiliteit moet de ‘wie wat waar’- lijst ingevuld worden (voor alle studenten en alle medewerkers. Voor alle inkomende mobiliteiten wordt de Engelse versie ingevuld van de ‘wie wat waar’- lijst, zodat wij altijd weten wie er te gast zijn bij Rijn IJssel.
 • Elke mobiliteit moet voldoen aan de inreisbeperkingen van het bezoekende land en bij terugkeer aan de inreisbeperkingen gesteld door de Nederlandse regering. De student en medewerker zijn hiervoor zelf verantwoordelijk.

Zijn er Rijn IJssel breed privacy-afspraken gemaakt met studenten in verband met video-opnames van examens in MS-teams?

Doordat de student onderwijs volgt bij Rijn IJssel en een onderwijsovereenkomst heeft, hoeven er geen aparte afspraken gemaakt te worden met studenten rondom wel/geen opnames maken tijdens examinering.

Achtergrond en feiten
De docent die examineert mag de opname starten.
Zodra de opname start in MS teams moet eenieder toestemming geven voor de opname. Zodra de opname stopt, kan elke deelnemer de opname terugzien maar niet downloaden. Alleen de opnemer kan downloaden, deze komt terecht in MS Stream. Te vinden via MS Teams, chatgeschiedenis. Alleen de opnemer kan de video downloaden, delen en bewerken.

Wie kan een opname van een vergadering bekijken?
Wanneer de opname wordt geüpload naar Microsoft Stream is de opnemer de eigenaar van de video en zijn de personen in zijn organisatie die waren uitgenodigd voor de vergadering de kijkers. De eigenaar moet toestemming geven of de video downloaden om de opname met anderen (buiten de vergadering om) te delen.

Wat is het recht van de student, in het kader van privacy?
MS Teams is door MS Office zo ingesteld dat eenieder toestemming moet geven voor de opname.
Gezien de ontstane situatie in verband met het coronavirus is Rijn IJssel nu genoodzaakt om opnames te maken van de af te nemen online examens. Dit is ook nodig om in het geval van een klacht van een student de beoordeling van het examen te kunnen verifiëren. Anders kan er geen examen worden afgenomen. Dit zou het uitgeven van een diploma onmogelijk maken.

Rijn IJssel heeft met Office365 een verwerkersovereenkomst en de gemaakte opname is noodzakelijk voor examinering en bewaart Rijn IJssel binnen haar eigen netwerk.
Het is niet toegestaan dat een student zelf de opname start in MS teams, dit mag alleen de docent doen.

Our students with a different native language can find more information here.

Heb je vragen?

Als je vragen hebt over je opleiding of over een examen, stel ze dan aan je loopbaancoach.

Hoe meld ik me ziek?

Ben je ziek en kun je hierdoor geen lessen volgen? Laat het ons zo snel mogelijk weten!

 • Tot 18 jaar: bellen naar de servicedesk
  Je kunt je ziek melden door te bellen naar de servicedesk van de locatie waar je les hebt.


  Let op
  : Is je ziekmelding gerelateerd aan een (mogelijke) besmetting met het coronavirus? Geef dit dan door.

 • 18 jaar of ouder: Ziek melden gebeurt telefonisch tussen 08.00 en 10.00 uur. Zie daarvoor onderstaande telefoonlijst. Zorg dat je je studentnummer bij de hand hebt.

Telefoonnummers alleen voor verzuimmeldingen

CIOS & Veiligheid 026 3129640
Creatieve Industrie 026 3129650
Economie & Uiterlijke Verzorging 026 3129660
Techniek & ICT LAB 026 3129680
Vakschool Wageningen Arnhem 026 3129631
Vakschool Wageningen Marijkeweg 026 3129630
Welzijn 026 3129691
Zorg 026 3129690
 • Let op: Is je ziekmelding gerelateerd aan een (mogelijke) besmetting met het coronavirus? Meld dit dan altijd door ook te bellen naar de servicedesk van jouw locatie!