Gezonde school - voeding

‘Samen werken aan een gezond en veilig Rijn IJssel’

Voeding

Rijn IJssel onderschrijft het voedingsbeleid volgens de richtlijnen gezondere kantines van het voedingscentrum.
Rijn IJssel heeft een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze studenten.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en in onze automaten gezond is. Op onze school leren de studenten over gezond eten en kiezen en in de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Onze kantine heeft de volgende basis

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in de automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
De kantine hanteert deze drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen in de automaten staan alleen betere keuzes
  3. Als je eten of drinken aanbiedt bij de kassa, staan daar alleen betere keuzes

De kantine stimuleert water drinken
In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar, zowel bij het uitgestalde aanbod als in de automaten. We bieden een watertappunt, watercooler, kannen met water of flesjes water.

Ambitie

Het college van bestuur onderschrijft de uitgangspunten van de Gezonde School en heeft de ambitie om structureel, planmatig en integraal te werken aan de realisatie van Gezonde School themacertificaten.

Met betrekking tot het thema voeding is op korte termijn de ambitie van Rijn IJssel een zilveren kantine, voor alle locaties van Rijn IJssel:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 60% uit betere keuzes
  • We bieden minstens groente of fruit aan
  • De aankleding van de kantine verleidt tot een betere keuze

Onze ambitie op de langere termijn is een gouden kantine:

  • Het uitgestalde aanbod en het aanbod in de automaten bestaat voor minimaal 80% uit betere keuzes
  • We bieden groente en fruit aan
  • De aankleding van de kantine stimuleert leerlingen onbewust om de betere keuze te maken

Rijn IJssel werkt structureel aan een Gezonde Schoolkantine

Samen met onze cateraar/kantinemedewerkers zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.