Tevredenheidsonderzoek lesroosters

Rijn IJssel wil graag weten hoe tevreden je bent met de lesroosters. Met die informatie kunnen we volgend jaar een verbeterslag uitvoeren.

Hieronder vind je een link naar de enquête. Daarin staan 7 items die je waarschijnlijk heel belangrijk of minder belangrijk vindt voor een lesrooster. We zijn erg benieuwd naar jouw TOP 5! Het item hieronder dat je het belangrijkst vindt, geef je een 1, het item dat je het minst belangrijk vindt, geef je een 5.

De items

 • Gelijktijdige lunchpauze
 • Weinig tussenuren
 • Zoveel mogelijk les in de ochtend
 • Betere communicatie over roosterwijzigingen
 • Zo min mogelijk roosterwijzigingen
 • Tijdige publicatie van het rooster
  Geef je cijfer bij maximaal één
  • 1 week voor begin periode
  • 3 weken voor begin periode
  • 4 weken voor begin periode
 • Lesblokken
  Geef je cijfer bij maximaal één
  • Kort: maximaal 3 klokuren
  • Lang: maximaal 4 of 5 klokuren

Je kiest dus maximaal 5 items van de 7. Het belangrijkste item van die vijf krijgt een 1; een item dat voor jou het minst belangrijk is, krijgt een 5. Je verdeelt dus de punten 1, 2, 3, 4 en 5.

Bij de laatste twee vragen kies je maximaal een van de opties (a, b of c) om een rangorde aan te geven als dat van toepassing is.

De enquête is gesloten.