Werkveldbijeenkomst Welzijn

Werkveldbijeenkomst Pedagogisch Werk en onderwijs

Op donderdag 23 februari 2017 organiseert Rijn IJssel Welzijn in samenwerking met Spectrum een werkveldbijeenkomst op de Veluwestraat 120 in Arnhem. Deze bijeenkomst is bestemd voor de leerbedrijven van Rijn IJssel Welzijn, docenten en professionals van kinderopvang en basisonderwijs, en duurt van 16:30 uur tot 19:30 uur. 

16:30 uur Start
  Introductie en welkom
  Wie zijn er? Kennismaken met elkaar.
Op deze bijeenkomst zijn diverse professionals van kinderopvang en basisonderwijs aanwezig.
Ook zijn docenten aanwezig, die straks lesgeven binnen de opleiding.
  Waar gaat het over? Presentatie door Rijn IJssel.
De overheid stelt eisen aan de opleiding Pedagogisch Werk, met daarbinnen kwalificaties. Rijn IJssel informeert u in een presentatie op hoofdlijnen over de structuur en inhoud van het onderwijs.
  Trends en ontwikkelingen. Interactieve sessie.
Wat zien en willen we van onze huidige en toekomstige medewerkers? In subgroepjes en via een interactieve methode verkent, rubriceert en prioriteert u met elkaar trends en ontwikkelingen. Welke veranderingen komen er op ons af? Wat zien en merken de professionals en docenten?
  Een hapje en een drankje
  Vervolg trends en ontwikkelingen. Plenaire discussie en verkenning.
Wat betekenen deze trends voor het onderwijsprogramma en de BPV/stage van huidige en toekomstige studenten? Hoe beinvloeden ze de zittende medewerkers? Op basis van een aantal trends denken we na hoe die binnen het onderwijsprogramma een plaats kunnen krijgen.
 19:30 uur Afronding

Aanmelden

U kunt zich hieronder aanmelden. Er zijn 100 plaatsen beschikbaar. Plaatsing gebeurt op volgorde van aanmelding.

Kosten

Deze bijeenkomst wordt u gratis aangeboden.

Vragen?

Neem dan contact op met het secretariaat: m.stoffers@rijnijssel.nl

Ik meld mij aan voor de bijeenkomst 'Aan de slag met Rubrics'