Bijscholingscursussen- en trainingen

Klantgericht werken

Deelnemers leren zich beter te verplaatsen in de klant en meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en vaardigheden zodat zij nog effectiever, efficiënter en klantgerichter worden.

De groepsgrootte is minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers.

De cursusduur is zes dagdelen van vier uur.

€ 380,00 euro per deelnemer excl. BTW, inclusief trainingsmateriaal. Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met onze accountmanager.

De deelnemers ontvangen na deelname aan de volledige training een bewijs van deelname 'Klantgericht werken'™.

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven door ons inschrijfformulier te gebruiken. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Deelnemers leren zich beter te verplaatsen in de klant en meer inzicht te krijgen in hun eigen gedrag en vaardigheden zodat zij nog effectiever, efficiënter en klantgerichter worden. Hierdoor kunnen deelnemers de klant op een meer adequate manier verder helpen!

Voor wie

Medewerkers die in hun huidige of toekomstige functie dagelijks met klanten te maken hebben.

Werkwijze

De intake wordt door middel van een invulformulier of een telefonische intake met de trainer uitgevoerd. De nadruk in de training 'Klantgericht werken'™ ligt op praktisch leren aan de hand van de werksituatie van de deelnemers. We bieden afwisselend theorie en oefeningen en behandelen specifieke vragen. Deelnemers ontwikkelen vaardigheden door oefeningen en rollenspelen met een acteur op het gebied van klantgerichte communicatie.

Aan de orde komt:

  • Wat is klantgerichtheid?
  • Wat is de visie van de organisatie op klantgerichtheid?
  • Welke communicatieregels zijn bij klantgerichtheid van toepassing?
  • Wat is de vraag achter de vraag?
  • Hoe gaat u om met uw eigen emoties en die van de klant?
  • Hoe voert u klantgerichte gesprekken?
  • Hoe behandelt u klachten en voert u slechtnieuws gesprekken?