Bijscholingscursussen- en trainingen

Street wise

Street wise - optreden en handelen in onveilige situaties

De training Street wise is bestemd voor de beveiliging- en horecasector, jeugd- en welzijnssector, hulpverleningsdiensten, scholen en opleidingsinstituten; voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk in aanraking kunnen komen met onveilige situaties.

Het minimaal aantal deelnemers is tien en maximaal zestien deelnemers.

De duur van de cursus is drie dagdelen van vier klokuren.

€ 165,00 per persoon excl. BTW, inclusief lesmateriaal. Voor een offerte op maat kunt u contact opnemen met onze adviseur.
 
Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven door ons inschrijfformulier te gebruiken. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.

De cursus wordt afgesloten met een toets in een scenarioroute. De geslaagden ontvangen een bewijs van deelname.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Voor wie

De training Street wise is bestemd voor de beveiliging- en horecasector, jeugd- en welzijnssector, hulpverleningsdiensten, scholen en opleidingsinstituten; voor medewerkers die in de dagelijkse praktijk in aanraking kunnen komen met onveilige situaties.

Werkwijze

Tijdens deze training krijgen de deelnemers handvatten aangereikt om onveilige situaties te voorkomen, tijdig te herkennen en handelend te kunnen optreden indien noodzakelijk.
Aansluitend krijgen de deelnemers een anti-agressietraining, waarbij aan de hand van rollenspelen ongewenste situaties/reacties nagebootst zullen worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een professionele trainingsacteur.
De cursus bestaat uit praktijklessen met ondersteuning van kenniselementen. De cursus zal toegespitst zijn op de werksituatie. De cursus kan op uw locatie gegeven worden.

Lesdetails

Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

Inleiding

 • Inventariseren van onveilige situaties uit de praktijk
 • Risicoanalyse onveilige situaties
 • Spiegelbeeld (reflectie)

Security and Safety

 • Wat is het verschil tussen Security and Safety?
 • Arbowetgeving

Rechts- & Wetskennis

 • Aanhouden en in beslag nemen
 • Fouilleren en visiteren
 • Wetsartikelen versus huisregels

Mobiele surveillance versus veiligheid

 • Periferie
 • Procedure benadering object
 • Procedure binnen het object

Omgang met agressie aan de hand van de A/D methodiek

 • Gespreksmodellen
 • Handelend optreden

Locatie

Deze cursus wordt gegeven op een locatie van Rijn IJssel.