Bijscholingscursussen- en trainingen

Werkplekbegeleider

De duur van het gehele leertraject is maximaal drie maanden. Afhankelijk van de beginsituatie en de leersituatie van de deelnemer kan de duur variëren. De deelnemer krijgt een licentie voor 1 jaar vanaf de datum van inschrijven. Als het leertraject met succes wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.    

Op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Het leertraject bestaat uit E-learning en een trainingsbijeenkomst (3 uur). Na het volgen van het leertraject kan de deelnemer:

 • Inzicht geven in de achterliggende gedachte van het concept beroepsgericht leren en opleiden
 • Het verband laten zien tussen de methodiek van beroepsgericht leren, opleiden en reflecteren
 • Invulling geven aan de rol van opleider, begeleider en (ontwikkelingsgerichte) beoordelaar
 • Een POP en PAP hanteren gedurende de opleiding van de student

Voor wie

Medewerkers die een mbo-student begeleiden bij het leren op de werkplek en werkplekbegeleider (leermeester/praktijkbegeleider) willen worden.

Lesdetails

Voor dit traject kunt u verschillende activiteiten afnemen van Rijn IJssel. Dit zijn activiteiten met betrekking tot:

 • Toegang tot de digitale leeromgeving (licentie).
 • Implementatie van het leertraject in uw organisatie.
 • Uitvoering en begeleiding van de lerende tijdens het leertraject.

Rijn IJssel werkt samen met EducatieNet, een organisatie die een flexibele en innovatieve webbased leeromgeving biedt. In deze  leeromgeving is het blended leertraject Werkplekbegeleider ontwikkeld samen met leerbedrijven.

Er wordt van de werkplekbegeleider verwacht dat hij/zij zich voorbereidt op de trainingsbijeenkomst. Daarnaast krijgen de werkplekbegeleiders opdrachten waarbij het geleerde van de e-learning en de bijeenkomst toegepast moet worden in de praktijk.

Er worden 6 e-learningmodules aangeboden:

Module 1: Werkplekleren

 • Het kwalificatiedossier
 • Werkplek als leerplek

Module 2: Communicatie

 • Gesprekstechnieken
 • Feedback
 • Doelgroep mbo

Module 3: Instructie op de werkplek

 • Leerdoelen formuleren
 • Directe instructie

Module 4: Coachen op de werkplek

 • Leerstijlen en leerbehoeftes
 • Reflectie

Module 5: Begeleiden op de werkplek

 • Begeleidingstijlen

Module 6: Beoordelen op de werkplek

 • Observeren
 • Ontwikkelingsgericht

De trainingsbijeenkomst kan worden bijgewoond na het doorlopen van de modules 2, 4 en 5.