Bedrijfsveiligheid

Basis bedrijfshulpverlening (nieuw E-learning)

Basis Bedrijfshulpverlening (E-learning BHV)

Aan de hand van een leuk en leerzaam interactief lesprogramma via internet volgt de cursist de hele theorieopleiding BHV. De E-learning wordt ondersteund met teksten, animaties en filmpjes.

De BHV Praktijkdag bestaat uit één lesdag (twee dagdelen).
De lestijden zijn van 08.30 tot 16.30 uur. Theorie: gemiddeld twee uur studietijd per module.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Volgens de Arbowet heeft de werkgever een aantal verplichtingen om de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten zo veel mogelijk te beperken. Die verplichtingen hebben betrekking op eerste hulp, brandbestrijding, alarmering en ontruiming. Om die taken uit te voeren, dient een aantal medewerkers van het bedrijf of instelling te worden ingeschakeld. Deze bedrijfshulpverleners hebben als taak handelend op te treden in noodsituaties.

Met deze nieuwe opleiding zetten Rijn IJssel Training & Opleiding en Risk Management Control de trend in BHV-opleidingen. Aan de hand van een leuk en zeer leerzaam interactief lesprogramma via internet volgt de cursist de hele theorieopleiding BHV. De E-learning wordt ondersteund met teksten, animaties en filmpjes. De cursist kan een aantal oefentoetsen maken waarna online de toets wordt afgelegd.

Na het volgen van de opleiding kan de bedrijfshulpverlener optreden bij:

 • een ongeval of stoornissen in de vitale functies
 • een beginnende brand
 • het alarmeren en evacueren van personen
 • het communiceren met en het overdragen van relevante informatie aan hulpverleningsorganisaties

Voor wie

Medewerkers die als bedrijfshulpverleners (BHV'ers) gaan optreden. Voor de modules 'Eerste Hulp' en 'Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie' kan, indien men in het bezit is van een geldig diploma of certificaat, vrijstelling worden verleend.

Lesdetails

Leren middels E-learning stelt de cursist in staat om zich op efficiënte wijze de theorie op het gebied van BHV eigen te maken. De cursist bepaalt zelf hoe vaak en wanneer hij of zij de lesstof wil oefenen. Niet alleen leert de cursist op deze wijze in eigen tempo en eigen tijd theorie, ook bereidt de cursus voor op de praktijk middels gesimuleerde praktijksituaties. Bekijk onze demo.
Na het met goed gevolg afleggen van de eindtoets kan de cursist het praktijkgedeelte volgen.

Onderwerpen die in de twee modules aan de orde komen zijn:

 • Onderdeel Eerste Hulp
 • Onderdeel Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie
 • Onderdeel Eerste Hulp
 • Alarmeren van BHV en algemene hulpverleningsregels
 • Uitwendige wonden
 • Oogletsels
 • Kneuzingen en verstuikingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen en wervelletsels
 • Brandwonden
 • Reanimatie
 • Gebruik van de AED

Onderdeel Brandbestrijding, Ontruiming en Communicatie

 • Brandbestrijding en gevaren bij brand
 • De taak van de BHV-er bij een brand en een ontruiming
 • Communicatie en de communicatiemiddelen

Van opgeleid naar voorbereid

Wij brengen cursisten vaardigheden bij door middel van scenario's die via Table-top en virtuele applicaties gevisualiseerd zullen worden. Communicatie, informatieoverdracht en het leren van elkaar zijn de ingrediënten die ervoor zorgen dat de BHV-er niet alleen is opgeleid maar ook daadwerkelijk is voorbereid op de meest voorkomende calamiteiten.

Trainingsdocumentatie

De theorie kan de cursist zich eigen maken op internet via filmpjes, lesstof, tussentoetsen en een printbare syllabus.

Werkwijze

Stap 1: inschrijving voor de praktijkdag (via internet of inschrijfformulier)

Stap 2: de cursist ontvangt, in overleg, een inlogcode welke toegang geeft tot het lesmateriaal en eindtoets op internet

Stap 3: cursist doet eindtoets en kan bij voldoende resultaat een certificaat uitprinten dat toegang verschaft tot de praktijkdag.

Toetsing

De toetsing van het theoriegedeelte bestaat uit een eindtoets op het internet. Alleen bij een score van 70% ontvangt de cursist het theoriecertificaat en kan hij/zij deelnemen aan de praktijkdag. Op de praktijkdag wordt de kennis van theorie en praktijk getoetst door de docent. Bij voldoende kennis en presteren wordt het certificaat 'Bedrijfshulpverlener' ondertekend en voorzien van juiste stempels waardoor het certificaat zijn rechtsgeldigheid krijgt.

Locatie

De praktijkdag wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze praktijkdag ook op uw locatie worden georganiseerd.