Bedrijfsveiligheid

Beheerder Brandmeldinstallatie (BBMI)

De cursus BMI bestaat uit twee lesdagen van 08:30 tot 16:30. (hiervan is 1 dag thuisstudie)

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Bedrijven die beschikken over een brandmeld- en ontruimingsinstallatie dienen te zorgen voor een goed opgeleide Beheerder Brandmeldinstallatie(BBMI). Tijdens de cursus BBMI staan de bediening, de periodieke controle en het preventief onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie centraal, zoals in de NEN-normering is vastgelegd.
Een BBMI fungeert als eerste aanspreekpunt voor de brandweer en is verantwoordelijk voor het dagelijks beheren en onderhouden van de installatie om ongewenste meldingen en storingen te voorkomen. Een tijdige signalering biedt de mogelijkheid preventieve maatregelen te nemen, bespaart u en de brandweer onnodig uitrukken en waarborgt de bedrijfsveiligheid.

Voor wie

De cursus is bedoeld voor medewerkers die te maken hebben met de bediening en het technische beheer van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

Lesdetails

Tijdens de cursus BBMI wisselen theorie- en praktijkonderdelen elkaar af en komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Brandmeldinstallatie, techniek en activiteiten
  • De taken van de beheerder
  • Voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
  • Het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
  • Instructie van derden

Locatie

De opleiding wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze herhalingscursus ook op uw locatie worden georganiseerd.