Bedrijfsveiligheid

Praktijkoefening ontruiming & instructie

De Praktijkoefening ontruiming bestaat uit een halve lesdag.

Op aanvraag.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel.

In company.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

Organisaties die verplicht zijn tot het hebben van een ontruimingsplan, dienen dit plan minimaal één keer per jaar te oefenen door middel van een ontruimingsoefening. Veel organisaties denken dat als ze binnen een paar minuten met het personeel buiten staan, dat ze het dan goed hebben en dat ze voldoen aan de Arbowet. Alleen als er bij een daadwerkelijke calamiteit grove fouten worden gemaakt, dan is de werkgever hiervoor aansprakelijk! Door een ervaren oefenleider in te huren, krijgt u een objectieve beoordeling van procedures en het optreden van de alarmorganisatie.

Voor wie

Medewerkers die in het bezit zijn van een geldig BHV-certificaat.

Lesdetails

Onderdelen van de oefening zijn:

  • Afspraken maken met de opdrachtgever over de uitvoering van de oefening
  • Voorbespreking met alarmorganisatie en BHV-organisatie
  • Daadwerkelijke oefening (hierbij kunnen lotusslachtoffers en diverse ensceneringsmaterialen worden ingezet zoals rook, lichteffecten en geluiden)
  • Nabespreken met alarmorganisatie en BHV-organisatie
  • Levering evaluatieverslag en borging
  • Optioneel: bijstellen van procedures in het ontruimingsplan