Bedrijfsveiligheid

Preventiemedewerker


De groepsgrootte is gemiddeld 12-14 personen.

Bestaat uit één lesdag van 09:00 tot 17:00 uur. Dagdeel 1: Theorie Arbowet, RI&E,

Op aanvraag.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij uw contactpersoon van Rijn IJssel. Het studiemateriaal bestaat uit een tevoren verstrekt boek. De syllabus en aanvullende lesstof wordt tijden de cursus uitgereikt.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

De opleiding Preventiemedewerker heeft als doel dat de deelnemer bekend raakt op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, zodat hij of zij de volgende taken kan uitvoeren:

 • Het adviseren van de Ondernemingsraad of de Personeelsvertegenwoordiging;
 • Het meewerken, verrichten of opstellen van de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E);
 • Het geven van voorlichtingen;
 • Het uitvoeren of meewerken aan het implementeren van het Arbobeleid.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers en werkgevers binnen kleine tot middelgrote organisaties, die aangewezen zijn om de rol van preventiemedewerker op zich te nemen en nog geen functie als Arbo-coördinator vervullen.

Voor deze opleiding is mbo-denkniveau vereist. De cursist dient wel affiniteit te hebben met arbo, welzijn en veiligheid binnen de werkomgeving.

Lesdetails

Sinds 1 juli 2005 is in de Arbowet opgenomen dat er binnen elke organisatie tenminste één preventiemedewerker aanwezig moet zijn. Deze preventiemedewerker(s) is betrokken bij de organisatie van de deskundige ondersteuning van de Arbozorg en helpt de werkgever bij de dagelijkse veiligheid, gezondheid, welzijn binnen de organisatie. Hij of zij moet dus kennis hebben van de Arborisico's binnen de organisatie. De risicoinventarisatie en -evaluatie van de organisatie en het bijhorende plan van aanpak vormen de basis voor wat de preventiemedewerker moet weten. In organisaties met 15 medewerkers of minder mag de werkgever zelf de taak van preventiemedewerker op zich nemen.

Onderwerpen die aan bod komen:

 • De rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie;
 • Relevante wet- en regelgeving;
 • Arbo-management;
 • Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en Plan van aanpak;
 • Het bedrijfsnoodplan;
 • De ongevallenanalyse;
 • De bedrijfshulpverlening;
 • De inrichting van werkplekken en de fysieke belasting en ergonomie;
 • Het welzijnsbeleid: evenwicht tussen belasting en belastbaarheid;
 • De voorlichting en onderricht.

Examen/Certificering

De opleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het certificaat Preventiemedewerker.

Noot

De wetgever stelt weliswaar dat een opleiding niet verplicht is, maar dat de werkgever voldoende moet zijn geïnstrueerd, of zijn preventiemedewerker(s) moet (laten) instrueren.
Omdat de preventiemedewerker voor het toezicht en voorlichting over het arbeidsveilig werken tijdens het werk aanwezig moet zijn, is het aan te bevelen de functies van de preventiemedewerker en BHV te koppelen.

Locatie

De praktijkdag wordt gegeven op een van de locaties van Rijn IJssel. Indien gewenst kan deze praktijkdag ook op uw locatie worden georganiseerd.