Horeca & voeding

Sociale hygiëne

Tijdens de cursus leert u sociale hygiëne binnen het horecabedrijf  toe te passen en hoe sociale hygiëne in de praktijk werkt.

Aan de orde komen deze onderdelen:
• Gastvrijheid in de horeca
• Alcohol-, gok- en drugsverslaving
• Sociale vaardigheden
• Inrichtingseisen en voorzieningen
• Veiligheid in het horecabedrijf

Bedrijven die hun personeel willen (bij)scholen en willen voldoen aan wettelijke kaders van de drank- en horecawet, evenals startende ondernemers.

Minimale deelname aan de cursus 8 personen, maximaal 25.

In overleg vastgesteld. 

De kosten zijn op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding

training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails


Sociale Hygiëne
Als u alcoholhoudende dranken schenkt, moet u als ondernemer in het bezit zijn van de DHW-vergunning (Drank- en Horecawet). Voor de DHW-vergunning zijn de eisen van handelskennis en vakbekwaamheid per 1 januari 1996 komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is gekomen het vereiste dat in beginsel alle ondernemers (vennoten e.d.), alle bedrijfsleiders en alle beheerders moeten voldoen aan eisen ten aanzien van kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. Hieraan voldoet men wanneer men over een bewijsstuk Sociale Hygiëne beschikt. Alle leidinggevenden moeten vermeld worden op de DHW-vergunning.

Sociale hygiëne betekent dat men rekening met elkaar houdt en respect heeft voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid. De sociale hygiëne richt zich met name op de problematiek en verantwoordelijkheden rond de veiligheid van gasten/klanten en personeel in de horeca.
Op grond van de Drank- en Horecawet moeten leidinggevende personen in een horecabedrijf (leden van een vereniging of stichting niet meegerekend) in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne (Stichting Vakopleiding Horeca). U bent echter niet alleen leidinggevende als u eigenaar bent van een café of restaurant, maar ook als u alleen achter de bar staat of het enige aanwezige personeelslid bent.

In de horeca heeft u ook te maken met wetten en regels, waarbij u verantwoordelijk bent voor de naleving ervan en dit moet controleren. Een voorbeeld is, dat er geen sterke alcoholhoudende drank aan minderjarigen mag worden geschonken.

Daarnaast heeft de horecaondernemer nog te maken met regels van de gemeente waar hij gevestigd is: de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels over geluidsoverlast, verstoring van de openbare orde enzovoort.

De horecaondernemer kan ook eigen regels opstellen, die huisregels worden genoemd, hierin kunnen zowel verboden als geboden staan. De huisregels zijn dan weer opgenomen in een huishoudelijk reglement. Daarnaast zijn communicatie en sociale vaardigheden belangrijke onderdelen van de sociale hygiëne: hoe ga je met klanten om en hoe ga je met risicogedrag (bijvoorbeeld agressief gedrag) van klanten om?
Sociale hygiëne is een gedegen cursus dat aan (toekomstig) horecapersoneel wordt verzorgd.

Praktische informatie

Het accent van de workshop ligt op de theorie die is toegepast op de dagelijkse praktijk. De cursus wordt verzorgd op één dag, inclusief lunch, en wordt georganiseerd te Wageningen binnen de hotelfaciliteiten van Rijn IJssel Hotel de nieuwe Wereld. In overleg kan de cursus ook incompany verzorgd worden. Het examen vindt plaats bij Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) middels een schriftelijke of een digitale teletoets. Verwijzing naar deze organisatie???

Open inschrijving  

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven ia ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.