Loopbaan & carrière

Loopbaantrajecten

Bij deze trajecten gaat het er om meer inzicht te krijgen in uw loopbaan.

Voor iedereen die vragen heeft over zijn loopbaan en carrière. Er zijn verschillende mogelijkheden die hieronder beschreven worden.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails


Intakegesprek € 107,50
Het intakegesprek draait om uw vraag op het gebied van studie en loopbaan. Middels gerichte interviewtechnieken verheldert onze loopbaanadviseur uw vraag. Vervolgens kunt u kiezen voor een van onderstaande loopbaanonderzoeken, coachingsgesprekken of een combinatie daarvan. Indien u een vervolg geeft aan het intakegesprek zijn er geen kosten verbonden aan de intake.

Coachingsgesprek € 107,50
Loopbaancoaching is voor mensen die vragen hebben over hun loopbaan, over hun functioneren of over het vervolg van hun loopbaan. Daarbij kunnen vragen horen over kwaliteiten en competenties, motivatie, waarden en visie. Doel is dat u (weer) regisseur van uw eigen loopbaan wordt. Loopbaancoaching begint met het intakegesprek. Hierin bespreekt u uw situatie en stelt u samen met de loopbaancoach het doel van de coaching vast. De loopbaancoach adviseert u over het best passende traject en het aantal gesprekken dat nodig is. U ontvangt eerst een offerte. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Interesseonderzoek € 286,00
Dit onderzoek is voor u geschikt indien u zich afvraagt welke opleiding of welk beroep het beste bij u past wat betreft uw interesses. Het interesseonderzoek is inclusief een intakegesprek en een adviesgesprek van ieder één klokuur. In het adviesgesprek bespreekt de loopbaanadviseur met u uw mogelijkheden. U krijgt een beknopt verslag van dit onderzoek. U ontvangt eerst een offerte. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Capaciteitenonderzoek € 258,00
Bij dit onderzoek gaat het om zicht te krijgen op uw cognitieve mogelijkheden, zowel qua aanleg- als aangeleerde factoren. Aan de hand hiervan kan bepaald worden welk opleidingsniveau voor u het juiste is. Het onderzoek is inclusief een intakegesprek en een adviesgesprek van ieder één klokuur. In het adviesgesprek bespreekt de loopbaanadviseur met u de testuitslagen. U krijgt een beknopt verslag van dit onderzoek. U ontvangt eerst een offerte. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Persoonlijkheidsonderzoek € 280,00
Bij dit onderzoek worden uw persoonlijke kwaliteiten in kaart gebracht en wordt er een sterkte/zwakte analyse gemaakt. Een persoonlijkheidsonderzoek geeft een goed beeld van o.a. uw vaardigheden, mogelijkheden en motivatie. Het persoonlijkheidsonderzoek is inclusief een intakegesprek en een adviesgesprek van ieder één klokuur. In het adviesgesprek bespreekt de loopbaanadviseur met u de testuitslagen. U krijgt een beknopt verslag van dit onderzoek. U ontvangt eerst een offerte. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Verschillende combinaties van bovenstaande onderzoeken
Bovenstaande mogelijkheden zijn zeer goed te combineren. Zo krijgt u een compleet beeld van uw mogelijkheden, kwaliteiten en wensen op het gebied van studie en loopbaan. Indien u kiest voor een combinatie van bovenstaande onderzoeken, krijgt u een aantrekkelijke korting. Een combinatie van twee onderzoeken kost € 450,00 een combinatie van drie onderzoeken € 605,00. U ontvangt eerst een offerte ter ondertekening. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Uitgebreid psychologisch/pedagogisch onderzoek € 661,00
Dit onderzoek voert een orthopedagoog en/of psycholoog uit. Het onderzoek richt zich op meervoudige vragen zoals intelligentie, leervorderingen, gedrag en persoonlijkheidskenmerken. U krijgt diverse gesprekken, testen en onderzoeken. Naar aanleiding van de gegevens krijgt u een afsluitend adviesgesprek met de orthopedagoog. Van dit gesprek ontvangt u een verslag. U ontvangt een psychologisch rapport. U ontvangt eerst een offerte ter ondertekening. Na ontvangst van de door u ondertekende offerte, wordt uw traject in gang gezet.

Talentscan (met gesprek) € 75,00 (€ 135,00)
De Talentscan is voor kandidaten die via werkgevers of gemeenten overwegen een opleiding te volgen in het kader van een leerwerktraject. De test levert een bijdrage aan het onderzoek naar de loopbaanmogelijkheden van de kandidaat. Indien de kandidaat een gewenste opleiding gekozen heeft kan door de Talentscan inzicht worden verkregen in hoeverre deze opleiding kansrijk voor hem/haar zal zijn. Een Talentscan bestaat uit een digitale test en indien gewenst een gesprek met een deskundige van Rijn IJssel of een gesprek met de opdrachtgever indien deze bezit over de juiste competenties en expertise om een test te interpreteren.
De Talentscan valt buiten de normale toelatingsprocedure voor een opleiding van Rijn IJssel en de uitslag van de Talentscan wordt dan ook niet als selectiemiddel ingezet door Rijn IJssel.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW en gelden met ingang van 1 januari 2017.