Sport

Senioren beweegbegeleider

We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Er zijn steeds meer wetenschappelijke bewijzen waaruit blijkt dat dagelijks bewegen een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van senioren. De inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) ontwikkelde daarom samen met het werkveld bouwstenen voor bewegen als onderdeel in verantwoorde ouderenzorg. 

Senioren beweegbegeleider (SBB) richt zich op de doelgroep van vaak kwetsbare senioren al dan niet woonachtig in een woonzorginstelling. De beweegbegeleider begeleidt kwetsbare senioren bij het dagelijks bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Niet alleen bewegen in groepsverband maar ook het organiseren van het alledaags bewegen in de woonzorginstelling of in de buurt behoren tot de beroepstaken van de SBB.

Toelatingsvoorwaarden

  • Diploma Sociaal Pedagogisch Werk (3 en 4), Maatschappelijke Zorg (3 en 4) Sociaal Cultureel Werk
  • Een diploma Verzorgende, Verzorgende IG, Helpende Zorg en Welzijn
  • Verder dient men een aantoonbare affiniteit met sport en bewegen te hebben en een toekomstgerichte visie op leiding geven aan bewegingsactiviteiten voor senioren.

Kunt u bovenstaande diploma’s niet overleggen, dan kunt u een gemotiveerd verzoek tot toelating indienen. Vermeld in dit verzoek uw opleiding, uw sport- en werkervaring, startkwalificaties en/of competenties of didactische kwaliteiten of ervaring met beweegactiviteiten voor ouderen.

Op basis van een intake wordt door Rijn IJssel CIOS Arnhem bepaald of u al dan niet wordt toegelaten tot de opleiding.

De gehele opleiding wordt in één schooljaar aangeboden. Het is ook mogelijk om losse modules te volgen. Iedere module kent 1 of 2 opdrachten die op de stage en/of door zelfstudie worden gemaakt. De totale opleiding bestaat uit 30 bijeenkomsten van 3 uur, daarnaast ongeveer 60 uur voor de opdrachten en zelfstudie. Het leren in de praktijk (BPV) bestaat uit 90 uur.

 Module 1 - het lesgeven 20 lessen  € 1.050,00
 Module 2 - beweegstimulering 10 lessen  € 525,00
 Beide modules 30 lessen € 1.575,00 

De opleiding vindt plaats in het onderwijsgebouw op de locatie Beukenlaan 3 te Arnhem.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails

Deze opleiding wordt in 2 modules aangeboden. De cursist kan inschrijven voor één of beide modules. Houd er hierbij rekening mee dat module 2 een verdieping geeft op module 1 en geschikt is voor cursisten die al voldoende didactische vaardigheden bezitten en kennis over bewegen voor ouderen.

Deze opleiding bestaat uit 2 modules.

 • Module 1 omvat het leren les- en leidinggeven aan beweeggroepen kwetsbare senioren. De module kent 2 leereenheden.
  • Leereenheid 1 legt de basis voor het lesgeven
  • Leereenheid 2 geeft de verdieping met bijzondere beweegthema's.
 • Module 2 bestaat uit 1 leereenheid, namelijk Beweegstimulering. Het gaat hier om coördinerende taken waarmee het beweegaanbod en het dagelijks bewegen binnen de instelling wordt opgezet of uitgebreid.

Beide modules bieden de gelegenheid om het geleerde direct in de eigen beroepspraktijk te integreren. De cursisten leren met en van elkaar. Naast theorie wordt er vooral veel in de praktijk geoefend. Module 2 heeft een meer theoretische inhoud dan module 1.

Lesinhoud

De opleiding bestaat o.a. uit

 1. Module 1: Senioren beweeglessen
  Inspelen op behoefte en mogelijkheden uitgaande van recreatief, functioneel en preventief bewegen. Didactisch handelen en het opbouwen van repertoire. Ingaan op bewegen op muziek, bewegen op locatie. Wat betekent het om te bewegen met aandoeningen?
 2. Module 2: Beweegstimulering
  Gedragsverandering en beweeginterventies ontwikkelen en uitvoeren. Begeleiden van vrijwilligers die het bewegen ondersteunen in de instelling.

Na het afronden van een module of beide modules en het met goed gevolg afronden van de theorie- en praktijkopdrachten ontvangt de cursist een Bewijs van Deelname van Rijn IJssel.

Bekijk ook eens..

Sport

Sport

1 opleidingen