Zorg & Welzijn

Beoordelen in de beroepspraktijk

De deelnemers zijn na deze training in staat tot het beoordelen in de beroepspraktijk. Rijn IJssel hanteert de richtlijnen van het handboek Leren en Waarderen.

Binnen het onderwijs is het meer dan ooit van belang dat de beoordelaar in de beroepspraktijk het gedrag van de student kan beoordelen en onderbouwen. Daarnaast wordt het resultaat van het gedrag van de student beoordeeld en onderbouwd.

Het is belangrijk dat competenties beoordeeld worden binnen een beroepssituatie die gaan over het geheel aan kennis, vaardigheden, attitude en motivatie.

De training start bij voldoende deelnemers met een maximum van 15 deelnemers.

De twee bijeenkomsten vinden plaats met 4 weken tussentijd.

€ 180,00  excl. btw, inclusief materiaal.

Rijn IJssel kan deze training ook incompany uitvoeren, voor de prijsopgave kan contact opgenomen worden met de contactpersoon.

Per bijeenkomst 4 uur en ongeveer 3 uur aan zelfstudie en/of maken van opdrachten.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Van de deelnemer wordt verwacht dat voor aanvang van de training de competentiescan wordt gemaakt gericht op kwalificerend beoordelen. Bij de start van de training kan de deelnemer zijn persoonlijke leerdoelen verwoorden. De theorie behorend bij deze training is van tevoren doorgenomen en bestudeerd.

De deelnemer neemt een reflectieverslag en een te beoordelen document van een beroepsprestatie van een student mee naar de training.

Vereisten

 • De deelnemer die beoordeelt op de werkplek heeft minimaal hetzelfde opleidingsniveau als de student.
 • Kunnen oefenen op de werkplek en begeleid worden door een deskundige op het gebied van beoordelen.
 • Beheersing van het coachen op competenties.

Inhoud

1e bijeenkomst (4 uur)

 • Inleiding
  • Korte visie van Rijn IJssel en het werkveld op het CGO onderwijs in relatie tot het beoordelen.
  • Kwalificerend beoordelen.
  • Competentie profiel van de beoordelaar, rollen en verantwoordelijkheden in relatie tot de gemaakte competentiescan.
 • Inbrengen van praktijksituaties:
  • Objectief beoordelen van beroepsprestaties
   • Aspecten van waarnemen, observeren, interpreteren, beoordelen, rapporteren
   • Do’s en don’ts van beoordelen
   • Het onderbouwen van de beoordeling
   • Omgaan met weerstanden
  • Oefening objectief beoordelen
 • Uitleg over de praktijkopdracht: reflectieverslag van een moeilijke situatie in de praktijk.

2e bijeenkomst (4 uur)

 • Oefenen in het voeren van een beoordelingsgesprek.
 • Terugblik op het geleerde gekoppeld aan de competentiescan.
 • Vaststellen van eventuele leerdoelen en terugkoppeling naar de deskundige in de praktijk.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.

Lesmateriaal

Reader met competentiescan wordt voor aanvang toegestuurd.