Zorg & Welzijn

Bijscholing ambulant werken

Door de veranderingen binnen Zorg & Welzijn zullen professionals uit de sector Zorg & Welzijn op een ander manier - en onder regie van de gemeente - met elkaar moeten samenwerken.
Rijn IJssel biedt een bijscholing aan met als doel het opnieuw positioneren van professionals in hun functie. Uiteindelijk is de professional in staat om ondersteuning te verlenen gericht op het mobiliseren en versterken van de eigen kracht van de cliënt. Hij kan vorm en inhoud geven aan zelfsturing en het samenwerken met anderen in een breder veld dan voorheen.

Deze training staat voor: er op af gaan, meer samenwerken, benutten van eigen kracht en het sociale netwerk van mensen, stimuleren van zelfregie en zelfredzaamheid en resultaatgericht werken.

 

  • Deelnemers zijn werkzaam in de sector Zorg & Welzijn.
  • Deelnemers dienen minimaal een diploma op niveau 3 in de sector Zorg & Welzijn te hebben. 

Maximaal 15 deelnemers.

12 dagdelen.

€ 975,00 excl. btw.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails

Deelnemers doen kennis op over belangrijke onderwerpen uit de transitie en uiteindelijk de transformatie. Er wordt aandacht besteed aan de aansluiting van het gedachtegoed van de transitie bij de hulpverleningsvisie van de professional en de organisatie waar hij werkzaam is.

De deelnemers leren hoe ze zelfregie en in het verlengde daarvan de eigen kracht, motivatie en het eigenaarschap van mensen kunnen stimuleren. Het uitbreiden van coachende vaardigheden en het omgaan met weerstand krijgt aandacht. Resultaatgericht werken, het inzetten en versterken van netwerken voor jezelf als professional en voor de cliënt, alsmede het geven van advies op maat komen aan bod. Binnen de bijscholing krijgt de persoonlijke en professionele groei van de deelnemer ruimte.

Werkwijze

De deelnemers krijgen modulen aangereikt die bestaan uit een theoretisch gedeelte en bijbehorende trainingen. Er zal gewerkt worden aan de groei van bewustwording en vaardigheden van de deelnemers middels oplossingsgerichte- en motiverende gesprekstechnieken. Dit gebeurt o.a. door het werken met een trainingsacteur en begeleide oplossingsgerichte intervisie. Er wordt gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk van de deelnemers. Met behulp van een volgkaart zal de gewenste gedragsverandering van de deelnemers gedurende de bijscholing in kaart gebracht  worden gebracht.

Werkend leren is het uitgangspunt en de nadruk ligt op het dagelijkse werk. Er worden praktijkopdrachten ingezet.

Locatie

De training vindt plaats op een locatie van  Rijn IJssel in Arnhem.

Afsluiting

De afsluiting vindt plaats met een verzilverochtend, waar de deelnemer laat zien welke ontwikkeling er is doorgemaakt. De training wordt afgesloten met een Schoolverklaring.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier. De training gaat door bij voldoende deelnemers.
De training kan ook incompany worden gegeven.