Zorg & Welzijn

Coachen op competenties

KeurmerkWerkbegeleiders en praktijkbegeleiders leren hoe ze het concept competentiegericht leren en opleiden kunnen toepassen bij de begeleiding van stagiair(e)s.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&V Zorgvrager gebonden; accreditatie aangevraagd door Rijn IJssel Training & Opleiding Kwaliteitsregister V&V, geldend voor verpleegkundigen en verzorgenden.

Werkbegeleiders en praktijkbegeleiders in het werkveld van Zorg & Welzijn.

Minimaal 8 personen en maximaal 15 personen per groep.

De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 09.00 tot 12.00 uur.

€ 525,00 per persoon excl. btw.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel van deze training is werkbegeleiders en praktijkbegeleiders:

  • Inzicht te geven in de achterliggende gedachte van het concept competentiegericht leren en opleiden;
  • Inzicht te geven in het concept competentiegericht leren en opleiden;
  • Het belang te laten inzien van competentiegericht leren en opleiden;
  • Het verband te laten zien tussen de methodiek van competentiegericht leren en opleiden en reflecteren;
  • Te leren om de methodiek in een kader te plaatsen;
  • Te oefenen in het leren werken met het persoonlijk ontwikkelplan als instrument van zelfsturing;
  • Te leren een reflectief gesprek te voeren;
  • Vertrouwd te raken met het werken van de methodiek.

Inhoud

In de training maakt u kennis met uw eigen leerstijl en leert u in te spelen op de verschillende leerstijlen van de student. U leert hoe u elke individuele student, afhankelijk van de eigen leerstijl kunt begeleiden. U krijgt daarbij de vaardigheden van het reflecteren aangereikt.

De training bestaat vooral uit het praktisch oefenen in het werken met het persoonlijk ontwikkelplan en de reflectieve begeleidingsgesprekken. Insteek hierbij is uw eigen leervraag met betrekking tot coachten op competenties.

Van u wordt ook verwacht dat u thuis aangereikte literatuur zult lezen.

Afsluiting

De deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Rijn IJssel Training & Opleiding.

Open inschrijving  

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te starten, wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via van ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.