Zorg & Welzijn

Creëren en innoveren

“Zorginnovaties zijn pas succesvol als zij impact hebben in de dagelijkse praktijk. Helaas blijken teveel initiatieven de kloof van idee naar implementatie in de praktijk niet te kunnen overbruggen.”
 
De ontwikkeling van technische innovaties gaat zeer snel.  In deze training gaan de professionals, die in het primaire proces werkzaam zijn, zelf aan de slag met bestaande of nieuwe 'slimme oplossingen in de zorg'. 

Je leert hoe je vanuit vijf stappen nieuwe of bestaande ideeën kunt implementeren. Bovendien leer je hoe je draagvlak kunt krijgen voor de invoering van slimme oplossingen bij collega’s en cliënten.

Professionals zoals verzorgenden, (groeps)begeleiders en verpleegkundigen uit de verschillende branches binnen de Zorg & Welzijn sector.

Voor toelating is wel vereist dat je over een diploma VIG/VP/MZ of een vergelijkbaar diploma beschikt.

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

5 dagdelen van 3 uur van 13:30 uur tot 16:30 uur.

€ 445,00 per persoon excl. btw, inclusief reader en koffie/thee.
De training kan ook incompany worden gegeven.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Lesdetails

Dagdeel 1: Wie ben ik, en wat kan ik?

 • Creatieve kennismaking: van ja-maar naar ja-en
 • Vaststelling van de individuele beginsituatie: 0-meting t.o.v. nieuwe technologieën
 • Vaststellen van de individuele beginsituatie: wie ben ik, wat kan ik t.a.v. de persoonlijke competenties
 • Denkstijlen test
 • 5 stappen innovatieladder

Dagdeel 2: Wat kan ik? Wat wil ik leren ?

 • 5 stappen innovatieladder n.a.v. opdracht
 • Inventarisatie technische innovaties vanuit de instelling
 • Observeren, inspireren, motiveren

Dagdeel 3: Wat heb ik nodig? Hoe ga ik anderen inspireren? Hoe ga ik presenteren?

 • Elevator pitch
 • Communicatie: hoe krijg ik anderen mee?
 • Feedback geven, feedback ontvangen
 • Plan van Aanpak Praktijk

Dagdeel 4: Implementatie met olievlekwerking

 • Presentaties van technische innovaties door deelnemers van de training

Dagdeel 5: Intervisie en kennisdeling

In het programma staat leren van elkaar, uitwisselen van ervaringen, kennis van innovaties in de zorg, kennis van eigen leer- en communicatiestijl centraal.

De training richt zich op het vergroten van persoonlijke effectiviteit en vergroten van vakmanschap, vanuit de 0–meting. De nadruk ligt op een creatieve aanpak gekoppeld aan opdrachten die in de praktijk worden uitgevoerd. In dagdeel 4 wordt een begin gemaakt met het creëren van draagvlak doordat je gevraagd wordt gasten (bijvoorbeeld een collega, teamleider) mee te nemen. Uit ervaring is gebleken dat er behoefte is aan een terugkombijeenkomst waarin de te behalen resultaten van de training centraal staan.

Locatie

De training is op een locatie van Rijn IJssel in Arnhem en kan ook incompany worden aangeboden.

Afsluiting

De deelnemers krijgen een bewijs van deelname van Rijn IJssel Training & Opleiding.