Zorg & Welzijn

Herregistratie verpleegkundige

Bent u verpleegkundige en is uw diploma bijna ouder dan vijf jaar? Dan bent u verplicht te herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg - Wet BIG. Deze wet regelt indirect, via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen, de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Herregistratie verpleegkundige

Werkt u als verpleegkundige? Dan dient u Big-geregistreerd te zijn. Opname in het BIG-register is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn enkele zaken veranderd. De werkzaamheden met betrekking tot opleidingen en examinering BIG Herregistratie zijn overgedragen aan het Consortium Beroepsonderwijs. Meer informatie omtrent de BIG Herregistratie is te vinden op de volgende site: https://www.herregistratiewetbig.nl. Daar vind je alle benodigde informatie over scholing, examens, examendata en registratie.

Voor wie?
Het coachingstraject is bedoeld voor verpleegkundigen die geregistreerd zijn (geweest) bij het CIBG, en dient als voorbereiding op het examen. Heeft u zich in het verleden niet laten registreren bij het CIBG, maar meent u wel rechten te hebben of te verkrijgen op een registratie, neem dan vooral contact op met het CIBG om dit te verifiëren.

Verdere informatie

Het examenprogramma voor de herregistratie wet BIG bestaat uit drie examenonderdelen:

  1. Examenonderdeel 1: kennisexamen.
  2. Examenonderdeel 2: praktijkexamen ‘Verpleegkundige vaardigheden’.
  3. Examenonderdeel 3: examengesprek ‘Klinisch redeneren’.

Deze examens zijn verdeeld over twee dagen.

Afname examen

Meer informatie over het afleggen van een examen vind je op deze website: https://www.herregistratiewetbig.nl

Rijn IJssel lesrooster
Momenteel loopt er geen training.

Wij voeren in de regio Zuid-Oost deze scholing op drie locaties uit. U kunt zich aanmelden bij het gewenste roc of op de gewenste startdatum met onderstaand aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl. De contactpersoon in de regio Zuid-Oost van de MBO Raad voor deze scholing is Hans Falkmann.

Let op

Tijdens de scholing volgt u altijd minimaal twee modules: ten minste één generieke module en één branchespecifieke module. U dient er hieronder dus ook minimaal twee te kiezen.

Aanmelding

U kunt zich niet meer aanmelden voor de training die op 12 mei 2020 begint bij Summa College.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl. De contactpersoon in de regio Zuid-Oost van de MBO Raad voor deze scholing is Hans Falkmann.