Zorg & Welzijn

Herregistratie verpleegkundige

Bent u verpleegkundige en is uw diploma bijna ouder dan vijf jaar? Dan bent u verplicht te herregistreren. Herregistratie is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg - Wet BIG. Deze wet regelt indirect, via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen, de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Herregistratie verpleegkundige

Werkt u als verpleegkundige? Dan dient u Big-geregistreerd te zijn. Opname in het BIG-register is een belangrijk onderdeel van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG). Deze wet regelt indirect (via registratie en titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de kwaliteit van de zorg. Vastgelegd is op welke manier personen tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg bevoegd zijn. Het voornaamste doel is patiënten te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Met ingang van 1 juli 2019 zijn enkele zaken veranderd. De werkzaamheden met betrekking tot opleidingen en examinering BIG Herregistratie zijn overgedragen aan de MBO Raad. Meer informatie omtrent de BIG Herregistratie is te vinden op de volgende site: https://bigherregistratievp.nl. Daar vind je alle benodigde informatie over scholing, examens, examendata en registratie.

Voor wie?
Het coachingstraject is bedoeld voor verpleegkundigen die geregistreerd zijn (geweest) bij het CIBG, en dient als voorbereiding op het examen. Heeft u zich in het verleden niet laten registreren bij het CIBG, maar meent u wel rechten te hebben of te verkrijgen op een registratie, neem dan vooral contact op met het CIBG om dit te verifiëren.

Wat bieden wij?

 • Wekelijkse studiebijeenkomsten van 4 uur onder leiding van een docent verpleegkunde die bekend en vertrouwd is met het lesmateriaal en het examen.
 • Leervraag van de cursist staat centraal.
 • Het bestaande roc-lesmateriaal van de cursus herregistratie BIG
 • Netwerk, interactie en uitwisseling met docent en medecursisten.
 • Op verzoek van de groep kunnen onderwerpen in de vorm van workshops door de docent worden aangeboden. (bijvoorbeeld Gordon, klinisch redeneren, rekenen, wet- en regelgeving, middelen en maatregelen)

Tien weken lang bent u zich intensief aan het voorbereiden op het examen. Samen met uw medestudenten bepaalt u op welke onderwerpen toelichting gewenst is. Indien mogelijk worden er groepen gevormd op regio, wat u in contact brengt met een studiemaatje uit de (directe) omgeving. Zo komt u optimaal voorbereid op het examen!

 

Verdere informatie

Het scholingstraject bestaat uit acht generieke en vier branchespecifieke modules. Op basis van de aanwezige kennis en vaardigheden bepaalt u zelf welke generieke en welke branchespecifieke module(s) u wilt volgen. U kunt het gehele traject volgen of de losse modules.

Indien u de scholing gedeeltelijk wilt volgen, is het verplicht minstens één generieke module en één branchespecifieke module te volgen. Voor deze laatste module kan dat zijn van de branche waarin u werkt. Er zijn vier verschillende branches:

 • ziekenhuizen (ZH);
 • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT);
 • gehandicaptenzorg (GHZ);
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Tijdens de scholing volgt u dus altijd minimaal twee modules: ten minste één generieke en één branchespecifieke module.

  Modules Begeleide uren Zelfstandige uren Totaal uren  Kosten
1 Het afnemen van een anamnese  6  11  17 € 130,00
2 Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen  10,5  22,5  33 € 250,00
3 Het opstellen van een verpleegplan  6  11 17  € 130,00
4 Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg  18  41 59  € 435,00
5 Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg  3,5  6  9,5 € 75,00
6 De professionele ontwikkeling  6 11   17 € 130,00
7 Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg  3,5  9,5 € 75,00
8 Het bieden van goede kwaliteit van zorg  3,5  9,5 € 75,00
           
  Branchespecifieke module  10 22,5   32,5 € 250,00
           
  Examen      4 € 450,00
           
  Totaal  67  137  204 € 2000,00

Het verplichte landelijke examen bestaat uit:

 • een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen;
 • een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast.

U legt beide examens op één dag af.

Afname examen

Zes keer per jaar heeft u de mogelijkheid om examen te doen bij ROC Midden Nederland. Na het behalen van het examen ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met dit certificaat dient u een aanvraag in voor herregistratie zodra u hiervoor een oproepbrief ontvangen heeft.

Klik hier voor meer informatie over de examens of om u direct voor het examen aan te melden.

12 mei 2020 Summa College Eindhoven  aanmelding geopend

Summa College lesrooster
De vaste wekelijkse lesdag, behoudens schoolvakanties, is dinsdag van 13.15 tot uiterlijk 21.00 uur (afhankelijk van de planning van de modules). Het traject wordt zo gepland dat men kan deelnemen aan het geplande examen in het najaar. Je vindt het rooster voor 2020 hier.

Lesrooster roc Nijmegen
Momenteel loopt er geen training.

Rijn IJssel lesrooster
Momenteel loopt er geen training.

Wij voeren in de regio Zuid-Oost deze scholing op drie locaties uit. U kunt zich aanmelden bij het gewenste roc of op de gewenste startdatum met onderstaand aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl. De contactpersoon in de regio Zuid-Oost van de MBO Raad voor deze scholing is Hans Falkmann.

Let op

Tijdens de scholing volgt u altijd minimaal twee modules: ten minste één generieke module en één branchespecifieke module. U dient er hieronder dus ook minimaal twee te kiezen.

Aanmelding

U kunt zich niet meer aanmelden voor de training die op 12 mei 2020 begint bij Summa College.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl. De contactpersoon in de regio Zuid-Oost van de MBO Raad voor deze scholing is Hans Falkmann.