Zorg & Welzijn

Herregistratie verpleegkundige

Hier leest u meer over de herregistratie en scholing om voor herregistratie in aanmerking te komen.

Herregistratie-eis

Op 1 januari 2009 voerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een herregistratie in voor verpleegkundigen voor de Wet BIG. Verpleegkundigen konden tot 1 januari 2014 hun registratie in het BIG-register verlengen op basis van de gestelde voorwaarden aan periodieke registratie. Voor de herregistratie heeft het ministerie van VWS twee criteria vastgesteld:

 1. Werkervaringseis
  De minimale werkervaringseis voor herregistratie is 2080 uur bruto. Dit houdt in: minimaal één dag per week werken gedurende vijf jaar. Voldoet u hier aan? Dan kunt u zich herregistreren. Voldoet u hier niet aan dan dient u eerst te voldoen aan de scholingseis.
 2. Scholingseis
  Werkt u niet of haalt u de werkervaringseis (urennorm) niet? Dan kunt u een scholingstraject volgen om in aanmerking te komen voor herregistratie.

Doelgroep

 • U bent als verpleegkundige afgestudeerd in 2009 of later en u wilt zich laten herregistreren;
 • U bent niet praktiserend als verpleegkundige;
 • U stond vóór 2009 ingeschreven in het BIG-register en heeft zich niet op tijd laten herregistreren;
 • U kunt als verpleegkundige niet voldoen aan de werkervaringseis uit de wet BIG, zoals hierboven is beschreven.

Het scholingstraject in de regio Zuid-Oost wordt aangeboden door:

logo Rijn IJssel logo roc Nijmegen

Verdere informatie

Het scholingsmodel is uitgewerkt in trajecten op individueel niveau. Wij stellen dit scholingsmodel samen op basis van een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige scholingstrajecten, met onze samenwerkingspartners.

In de regio Zuid-Oost bieden Rijn IJssel, ROC Nijmegen en Summa College beurtelings dit traject aan.

Het scholingsmodel is gebaseerd op:

Het scholings- en examineringstraject bestaat uit :

 • Facultatieve zelfevaluatie, de quickscan
  De quickscan bestaat uit de verplichte lesonderwerpen uit de scholing. U peilt met deze scan of u voldoende kennis heeft over deze onderwerpen. Na het doorlopen van de quickscan weet u welke modulen u kunt volgen. Aan de uitkomst van deze quickscan en de op basis daarvan gekozen lesmodules kunnen geen rechten worden ontleend. U bepaalt zelf welke waarde u hecht aan de resultaten en of u zich op basis daarvan aanmeldt voor twee of meer modules.
 • Scholingstraject op maat
  Op basis van de uitkomst van de quickscan besluit u één of meer modules te volgen. Als u kiest voor scholing, volgt u altijd ten minste één generieke en één branchespecifieke module. Aansluitend volgt een verplicht examen. U meldt zich aan via Rijn IJssel voor de mbo-school van uw keuze in de regio Zuid-Oost voor een scholingstraject. Dit kan dus Rijn IJssel, ROC Nijmegen of Summa College zijn. Al naar gelang uw wens.

Het scholingstraject bestaat uit acht generieke en vier branchespecifieke modules. Op basis van de aanwezige kennis en vaardigheden bepaalt u zelf welke generieke en welke branchespecifieke module(s) u wilt volgen. U kunt het gehele traject volgen of de losse modules.

Indien u de scholing gedeeltelijk wilt volgen, is het verplicht minstens één generieke module en één branchespecifieke module te volgen. Voor deze laatste module kan dat zijn van de branche waarin u werkt. Er zijn vier verschillende branches:

 • ziekenhuizen (ZH);
 • verpleeg- en verzorgingshuis en thuiszorg (VVT);
 • gehandicaptenzorg (GHZ);
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Tijdens de scholing volgt u dus altijd minimaal twee modules: ten minste één generieke en één branchespecifieke module.

  Modules Begeleide uren Zelfstandige uren Totaal uren  Kosten
1 Het afnemen van een anamnese  6  11  17 € 130,00
2 Het onderkennen van dreigende of bestaande gezondheidsproblemen  10,5  22,5  33 € 250,00
3 Het opstellen van een verpleegplan  6  11 17  € 130,00
4 Het uitvoeren van de verpleegkundige zorg  18  41 59  € 435,00
5 Het evalueren en vastleggen van de verpleegkundige zorg  3,5  6  9,5 € 75,00
6 De professionele ontwikkeling  6 11   17 € 130,00
7 Het samenwerken met andere beroepsgroepen in de zorg  3,5  9,5 € 75,00
8 Het bieden van goede kwaliteit van zorg  3,5  9,5 € 75,00
           
  Branchespecifieke module  10 22,5   32,5 € 250,00
           
  Examen      4 € 450,00
           
  Totaal  67  137  204 € 2000,00

Het verplichte landelijke examen bestaat uit:

 • een kennistoets (multiple choice) over de generieke modulen;
 • een casustoets waarin u de kennis uit de generieke modulen gericht op een branche toepast.

U legt beide examens op één dag af.

Afname examen

Zes keer per jaar heeft u de mogelijkheid om examen te doen bij ROC Midden Nederland. Na het behalen van het examen ontvangt u een Periodiek Registratie Certificaat (PRC). Met dit certificaat dient u een aanvraag in voor herregistratie zodra u hiervoor een oproepbrief ontvangen heeft.

Klik hier voor meer informatie over het examen of om u direct voor het examen aan te melden.

22 januari 2019 Rijn IJssel Arnhem VERVALLEN
23 april 2019 Summa College Eindhoven  aanmelding gesloten
2019 roc Nijmegen Nijmegen  

Summa College lesrooster
De vaste wekelijkse lesdag, behoudens schoolvakanties, is dinsdag van 13.15 tot uiterlijk 21.00 uur (afhankelijk van de planning van de modules). Het traject wordt zo gepland dat men kan deelnemen aan het geplande examen in het najaar. Je vindt het rooster voor 2019 hier.

Lesrooster roc Nijmegen
Voor de training die gestart is op dinsdag 11 september 2018 vind je hier het rooster.

Rijn IJssel lesrooster
Het rooster van de training vervalt omdat de training niet doorgaat.

Wij voeren in de regio Zuid-Oost deze scholing op drie locaties uit. U kunt zich aanmelden bij het gewenste roc of op de gewenste startdatum met onderstaand aanmeldformulier.

Voor vragen kunt u een mail sturen naar: bigherregistratievp-zo@mboraad.nl. De contactpersoon in de regio Zuid-Oost is Hans Falkmann.

Let op

Tijdens de scholing volgt u altijd minimaal twee modules: ten minste één generieke module en één branchespecifieke module. U dient er hieronder dus ook minimaal twee te kiezen.

Aanmelding

Momenteel is het niet mogelijk om aan te melden voor de scholing. Zodra nieuw wordt ingepland, is aanmelding weer mogelijk. Naar verwachting wordt de eerstvolgend locatie Nijmegen.