Zorg & Welzijn

Klantgericht werken in de kinderopvang

In deze training leer je hoe je de dienstverlening aan ouders in de kinderopvang kunt verbeteren.

Begeleiders in de kinderopvang.
Toelaatbaar zijn kandidaten met werkzaamheden in de kinderopvang.

Maximaal aantal cursisten 16.

4 dagdelen

Op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Aan de orde komen:

  • kennismaken met ouders
  • contact onderhouden met ouders (schriftelijk en mondeling)
  • klachtenafhandeling
  • communicatieve vaardigheden ( bijvoorbeeld 10 minuten-gesprek, onderhandelen)
  • organisatie en presentatie ouderavond
  • zelfreflectie

Wij geven cursussen op maat. Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen in de cursus te verwerken. Theorie gekoppeld aan de praktijk, opdrachten. Er wordt getraind in rollenspelen, waarbij acteurs optreden als klanten.

Afsluiting

Bewijs van deelname.