Zorg & Welzijn

Medisch rekenen voor verzorgenden en DA

Verzorgenden (VZ en VIG) worden geacht veilig te werken bij diverse risicovolle en/of voorbehouden handelingen. Rekenen is bij verschillende handelingen een belangrijk onderdeel en met goede rekenvaardigheden kunnen fouten worden voorkomen.

Steeds meer instellingen toetsen hun zorgprofessionals op deze vaardigheden. De rekenvaardigheden worden in deze scholing getraind en getoetst.

Verzorgenden werkzaam in de beroepspraktijk met een diploma Verzorgende of Verzorgende IG (of vergelijkbaar).

De intaketoets thuis kost 30 minuten. Daarna volgen drie bijeenkomsten van 2,5 uur. Vervolgens vindt in de vierde bijeenkomst een afsluitende toets plaats van 45 minuten.

Data volgen.

€ 185,00 excl. btw, inclusief reader.

Rijn IJssel kan deze training ook incompany uitvoeren, voor de prijsopgave kan contact opgenomen worden met de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

 • De deelnemer kent de basisbegrippen van medisch rekenen (b.v. mg /ml, procenten).
 • De deelnemer kent de internationale eenheden.
 • De deelnemer kan de berekeningen uitleggen die noodzakelijk zijn voor het invullen van een vochtbalans.
 • De deelnemer kan berekeningen maken m.b.t. medicatie: oplossen, concentraties en deze medicatie kan toegediend worden per injectie. Indien de dosis verandert, kan de deelnemer dit berekenen.
 • De deelnemer kan de druppelsnelheden voor sondevoeding berekenen en instellen.
 • De deelnemer kan de hoeveelheid toe te dienen tabletten en dranken berekenen.
 • De deelnemer kan berekeningen maken t.a.v. het gebruik van de zuurstofcilinder en het toedienen van zuurstof.

Werkwijze

Twee weken voorafgaand aan de scholing ontvangt de deelnemer lesmateriaal met een intaketoets. Deze intaketoets wordt 1 week voorafgaand geretourneerd. Dit om de beginsituatie vast te stellen.
De scholing bestaat uit theorie en praktische oefeningen en sluit aan op de situaties in de praktijk.

Bijeenkomst 1

 • Theorie Basis rekenen
 • Oefening m.b.v. opdrachten basis rekenen
 • Nabespreking opdrachten

Bijeenkomst 2

 • Theorie m.b.t. concentratie en oplossingen
 • Oefening m.b.v. opdrachten
 • Nabespreking opdrachten

Bijeenkomst 3

 • Theorie zuurstofcilinders en druppelsnelheden sondevoeding
 • Oefening m.b.v. opdrachten
 • Nabespreking opdrachten

Bijeenkomst 4

 • Met een toets 45 van minuten (open vragen) wordt de scholing afgesloten.

Afsluiting

De scholing wordt afgesloten met een toets waarvoor een score van 90% moet worden gehaald. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een Bewijs van Deelname.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.