Zorg & Welzijn

Natuur in de kinderopvang

Landelijk krijgt natuurbeleving een steeds prominentere plek in de kinderopvang. In steeds meer pedagogische visies van kindercentra is buitenspel en bewegen een belangrijk item. Diverse kindercentra onderscheiden zich door zich te profileren als Natuur Kindercentrum. Het gaat hier lang niet altijd om kindercentra in buitengebieden. De natuur naar binnen halen behoort ook tot de mogelijkheden.

Medewerkers in de kinderopvang.

Maximaal aantal deelnemers 15.
 

Twee bijeenkomsten van 3 uur, van 12.30 tot 15.30 uur.

€ 185,00 per persoon excl. btw.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Wat betekent dit voor jou als medewerker in de kinderopvang? Hoe integreer je natuurbeleving? Hoe maak je de kinderen die aan jouw zorg worden toevertrouwd, enthousiast voor natuuractiviteiten en hoe stimuleer je tot spelen in een natuurlijke omgeving en/of met natuurlijke materialen?

Deze training

  • geeft kennis over natuurbeleving;
  • geeft kennis over wat het stimuleren vraagt van de attitude van de beroepskracht;
  • geeft kennis over de vier dimensies in het handelen van de pedagogisch medewerker: emotioneel ondersteunen, autonomie bieden, structuur bieden en informatie en uitleg geven;
  • geeft informatie over hoe natuurbeleving integraal vormgegeven kan worden in diverse kindercentra;
  • geeft veel ideeën voor activiteiten rondom natuurbeleving.

Wij geven onze trainingen op maat. Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen in de training te verwerken. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals PowerPoint, videobeelden, doe-opdrachten (binnen en buiten). Deelnemers ontvangen ideeën voor natuuractiviteiten. De koppeling met de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn is belangrijk.

Afsluiting

Bewijs van deelname

Open inschrijving 

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.