Zorg & Welzijn

Palliatief redeneren

Juist wanneer het levenseinde nadert, wordt vaak de essentie van de zorgverlening helder. De zorgvragers bevinden zich in hun laatste levensfase waarbij de vraag naar specifieke palliatieve zorg ontstaat op lichamelijk, relationeel, emotioneel en levensbeschouwelijk gebied. In de palliatieve fase spelen er een hoeveelheid en een variëteit van complexe zorgvragen.

Voor het bieden van goede palliatieve zorg zijn dan ook specifieke competenties nodig voor verpleegkundige of verzorgende. In deze cursus wordt de nadruk gelegd om de verzorgende en helpende een aantal competenties verder te ontwikkelen, zoals palliatief redeneren, communiceren en overleggen, aandacht en begrip tonen, ethisch en integer handelen, behoefte en verwachtingen centraal stellen, omgaan met druk en tegenslag, samenwerking, begeleiden en zingeving.

Verzorgenden, verzorgenden IG en helpenden die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Verzorgenden en helpenden die regelmatig geconfronteerd worden met palliatieve zorgsituaties (zoals thuiszorg, verpleeghuis en hospice).
 
Een diploma verzorgende, verzorgende IG of helpende is vereist.

Minimaal 12 deelnemers.

De cursus wordt gegeven op zes middagen. Data volgen.

€ 555,00 excl. btw per persoon.

De cursisten krijgen een bewijs van deelname na het volgen van alle bijeenkomsten.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

De cursist leert:

 • door middel van palliatief redeneren het model van palliatief redeneren te hanteren. Op deze wijze leert de cursist om integrale palliatieve zorg op een praktijk gerichte wijze vorm te geven.
 • door communicatie de kwaliteit van zorg te handhaven en te verbeteren in de verschillende rollen die de cursist heeft.
 • in te gaan op de verschillende aspecten van de palliatieve zorg zoals wetgeving, ethiek, zingeving en spiritualiteit.

Inhoud

De cursus palliatieve zorg bestaat uit drie clusters van totaal zes bijeenkomsten. Elke bijeenkomst bestaat uit drie klokuren. De cursus bestaat uit de volgende drie clusters:

 1. 'Palliatief' redeneren
 2. Rol, taak en communicatie
 3. Wetgeving, ethiek, zingeving en spiritualiteit

In de basiscursus ligt de nadruk op de dagelijkse werksituatie van verzorgende en helpende die werkzaam is in palliatieve zorgsituaties. Er wordt steeds een verband gelegd tussen de 'theorie' en de 'praktijk'. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij situaties vanuit hun werksituatie inbrengen.

De cursus wordt gegeven door docenten van Rijn IJssel in samenwerking met acteurs en deskundigen uit het werkveld palliatieve zorg.

De cursus is opgebouwd uit zes bijeenkomsten. Het is de bedoeling dat de deelnemer voor elke bijeenkomst zelf de literatuur leest en de opdrachten maakt, zodat de bijeenkomsten gericht zijn op verdieping.

Palliatief redeneren (2 bijeenkomsten)

Doelen bijeenkomst 1

 • De cursist heeft kennis en inzicht in veel voorkomende acute problemen en symptomen binnen de palliatieve zorg.
 • De cursist weet welke symptoombestrijding nodig is.
 • De cursist weet wat de invloed is van de symptoombestrijding.

Doelen bijeenkomst 2

 • De cursist leert 'palliatief' redeneren (signaleren, analyseren, doelen stellen, interventies bepalen en evalueren) om te zorgen voor gunstige factoren die de kwaliteit van leven en sterven zo optimaal maken voor de cliënt.

Rol, taak en communicatie (2 bijeenkomsten)

Bij deze bijeenkomsten worden casussen geoefend tussen cursisten en een acteur.

Doelen bijeenkomst 3
De cursist kan verschillende gesprekstechnieken hanteren als:

 • Intermediair
 • Bemiddelaar
 • Adviseur

Doelen bijeenkomst 4

 • De cursist weet welke rol en taken zij/hij heeft in cliëntenbesprekingen en in het multidisciplinair team.
 • De cursist weet om te gaan met conflicten.
 • De cursist leert om te gaan met feedback, waardering en kritiek en leert op te komen voor zichzelf.
 • De cursist weet om te gaan met veranderende familieverhoudingen.

Wetgeving, ethiek, zingeving en spiritualiteit (2 bijeenkomsten)

Doelen bijeenkomst 5

 • De cursist weet welke bevoegdheden en rol behoren bij euthanasie en palliatieve sedatie.
 • De cursist kent verschillende copingsmechanismen en rouwprocessen.
 • De cursist weet om te gaan met spirituele en zingevingvragen van cliënten.

Doelen bijeenkomst 6
De cursist weet wat zijn/haar mogelijkheden zijn met betrekking tot de volgende onderwerpen:

 • Macht en machteloosheid
 • Respect voor anderen
 • Respect voor eigenwaarden

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.