Zorg & Welzijn

Risicovolle en voorbehouden handelingen

In het kader van de wet BIG moet de uitvoering van de risicovolle- en voorbehouden handelingen worden geborgd in gezondheidszorginstellingen. Verpleegkundigen en verzorgenden IG mogen opdrachten van een zelfstandig bevoegde (bijvoorbeeld een arts) onder bepaalde voorwaarden uitvoeren.

Verpleegkundigen ( BIG-geregistreerd) en verzorgenden IG.

12 deelnemers per training.

Vier dagdelen

 • Dagdeel 1: 3 uur
  Subcutaan en intramusculair injecteren (depôtmedicatie; vitaminecomplexen).
 • Dagdeel 2: 3 uur
  Verwisselen van een suprapubisch katheter en een blaaskatheter.
 • Dagdeel 3: 3 uur
  Inbrengen en verwijderen van een maagkatheter.
 • Dagdeel 4: 4 uur
  Wondverzorging.

Kosten zijn op te vragen bij de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

De vaardigheden worden getoetst in een oefensituatie. Aan het eind van de training is de deelnemer in staat om de handelingen volgens het protocol van de instelling uit te voeren in een oefensituatie.

Handelingen

Rijn IJssel Training & Opleiding biedt een training risicovolle en voorbehouden handelingen aan voor de onderstaande risicovolle en voorbehouden handelingen. De handelingen kunnen desgewenst worden aangepast.

 1. Subcutaan en intramusculair injecteren
 2. Inbrengen/verwijderen maagkatheter
 3. Blaaskatheter en sp-katheter verwisselen
 4. Wondverzorging

Werkwijze

De deelnemer ontvangt twee weken voor de start van de training lesmateriaal aangereikt. Uitgangspunt zijn de protocollen van de instelling. Er wordt verwacht dat de deelnemer zich voorbereid op de training. De aanpak in de training is per dagdeel als volgt:

 • Korte bespreking theorie, beantwoorden van vragen uit de praktijk, bespreken van evt. nieuwe ontwikkelingen.
 • Demonstratie door de trainer
 • Oefenen in tweetallen, de deelnemers kunnen elkaar aanvullen en van elkaar leren, de trainer is aanwezig voor vragen/aanwijzingen
 • Nabespreking van de oefeningen
 • Toetsing in een oefensituatie

Locatie

De training vindt plaats op een locatie van Rijn IJssel in Arnhem en kan ook incompany worden gegeven.

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een bewijs van deelname bij een aanwezigheid van 100%.