Zorg & Welzijn

Signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld vormt een ernstig maatschappelijk probleem dat voordurende aandacht vraagt. In deze cursus staat het signaleren van en algemene informatie over de aanpak van huiselijk geweld centraal.

Huismeesters, beheerders, service- en thuiszorgmedewerkers en medewerkers van een kinderdagverblijf.

Maximaal 12 deelnemers.

2 dagdelen van 3,5 uur.

€ 350,00 p.p. excl. btw. Hierin zijn ook de kosten voor het lesmateriaal opgenomen.

De mogelijkheid bestaat ook om de cursus incompany te geven afgestemd op de wensen van de klant. Neem contact met ons op voor meer informatie en tarieven.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

De cursus bestaat uit theorielessen met uitgebreide praktijkvoorbeelden.

  • Achtergronden
  • Vormen
  • Signalen
  • Risicofactoren
  • Vermoeden
  • Signalen herkennen en bespreekbaar maken

Locatie

De cursus wordt gegeven op een locatie in Arnhem.

Afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een Bewijs van deelname na het voldoende uitvoeren van de verstrekte opdrachten.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.