Zorg & Welzijn

Train de trainer Toetsing risicovolle en voorbehouden handelingen

In de cursus 'Train de trainer' worden verpleegkundigen en verzorgenden IG, die bekwaam en bevoegd zijn, ingezet in de instelling om de bekwaamheid te toetsen bij medewerkers. Deze verpleegkundigen en verzorgenden IG worden vaak 'gedelegeerde toetser' genoemd. Indien de gedelegeerde toetser beoordeelt dat de medewerker de handeling correct uitvoert, dan kan de instelling een bekwaamheidsverklaring afgeven.

Accreditatie Kwaliteitsregister V&V Zorgvrager gebonden; accreditatie aangevraagd door Rijn IJssel Training & Opleiding Kwaliteitsregister V&V.

Verpleegkundigen (BIG-geregistreerd) en verzorgenden IG, die bekwaam en bevoegd zijn.

10-12 deelnemers.

Het zijn 5 dagdelen van 4 uur. Lestijden: 13:30-17:30.

Dinsdag 23 en 30 oktober en 6, 13 en 20 november 2018.

De kosten van deze training bedragen per persoon € 685,00 inclusief btw.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Doel

 1. De Gedelegeerde toetser kan een medewerker begeleiden en instrueren om weer bekwaam te worden voor voorbehouden- en risicovolle handelingen.
 2. De Gedelegeerde toetser kan een medewerker beoordelen of hij/zij nog bevoegd en bekwaam is om voorbehouden- en risicovolle handelingen uit te voeren.

Werkwijze

De Gedelegeerde toetser bereidt zich voor op de dagdelen. In dagdeel 2, 3 en 4 presenteert iedere deelnemer een voorbehouden handeling volgens de 'skills-lab' methode en krijgt feedback volgens beoordelingscriteria. De handelingen die aan bod komen in de cursus worden i.o.m. de opdrachtgever vastgesteld.

De Gedelegeerde toetser leert de medewerkers te begeleiden en te instrueren aan de hand van de 'skills-lab' methodiek:

 • de Gedelegeerde toetser gaat eerst aandacht besteden aan het kennisniveau en het inzicht van de medewerker over de voorbehouden en risicovolle handeling.
 • de vaardigheid wordt indien nodig gedemonstreerd en geïnstrueerd door de Gedelegeerde toetser a.d.h.v. het protocol van de instelling.
 • De medewerker oefent indien nodig de vaardigheid onder begeleiding van de Gedelegeerde toetser.
 • Tenslotte zal de Gedelegeerde toetser de vaardigheid toetsen.

De methodiek die de Gedelegeerde toetser krijgt aangeleerd om de medewerker te toetsen en te beoordelen is een selectieve toets. Deze toets is bedoeld om te onderzoeken of de uitgevoerde voorbehouden- en risicovolle handeling van de medewerker voldoet aan de eisen om bekwaam te zijn. De protocollen van de instelling zijn het uitgangspunt voor de beoordelingscriteria.

Er wordt geleerd dat de uitslag van de beoordeling door de Gedelegeerde toetser op correcte wijze wordt gecommuniceerd.

Dagdeel 1
Theorie

 • Wet BIG, bevoegd en bekwaam en de bekwaamheidsverklaring door de werkgever.
 • De skills-lab methode
 • Objectief toetsen

Vaardigheid

 • Docent demonstreert de skills-lab methode a.d.h.v een voorbehouden handeling.

Dagdeel 2
Theorie

 • Constructieve feedback
 • Do en dont's bij beoordelen
 • Registratie van feedback
 • Uitleg presentatie voor dagdeel 3,4 en 5.

Vaardigheid

 • De Gedelegeerde toetsers oefenen de handeling en beoordelen elkaar op deze voorbehouden handeling.
 • De docent geeft samen met de deelnemers feedback op de vaardigheid.

Dagdeel 3, 4 en 5

 • Presentaties van voorbehouden handelingen volgens de skills-labmethode door de Gedelegeerde toetsers.
 • De Gedelegeerde toetser presenteert de theorie over een voorbehouden handeling en demonstreert de vaardigheid. Dit wordt beoordeeld door een andere gedelegeerde toetser.
 • De docent geeft feedback op alle onderdelen.
 • De deelnemers maken een theorietoets en beoordelen elkaar bij de vaardighedentoets.

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een schriftelijke en een vaardighedentoets. De schriftelijke toets bestaat uit meerkeuzevragen over de behandelde risicovolle- en voorbehouden handelingen. De vaardighedentoets wordt uitgevoerd door de deelnemers. Zij beoordelen elkaar op het uitvoeren van de risicovolle- en voorbehouden handelingen.

Nadat beide toetsen met een positief resultaat zijn afgerond ontvangt de deelnemer een Bewijs van deelname van Rijn IJssel Training & Opleiding.

Locatie

De training vindt plaats op een locatie van roc Rijn IJssel te Arnhem, de training kan ook incompany worden gegeven.