Zorg & Welzijn

Training coördinatoren Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Tussen de middag op school overblijven maakt voor veel kinderen onderdeel uit van hun schooldag. Coördinerende medewerkers Tussenschoolse Opvang (TSO) dragen zorg voor een kwalitatieve goede organisatie van de TSO en begeleiding van de medewerkers. In deze cursus komen de basisvaardigheden van begeleiden, organiseren en coördineren van de TSO aan de orde.

Coördinatoren overblijfkrachten op een basisschool.

Maximaal aantal deelnemers 15.

Vier bijeenkomsten van 2,5 uur.

Op aanvraag.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Onderstaande onderwerpen worden in de training behandeld:

Dagdeel 1
Motiveren van medewerkers (teambuilding) en geven van pedagogische sturing.
Hoe motiveer je mensen?
Wie is je doelgroep?

 • Taken en verantwoordelijkheden, overeenkomsten en verschillen
 • Samenwerken, wederzijdse verwachtingen
 • Begeleiden, kennen van eigen kwaliteiten in begeleiding en deze in durven zetten
 • Pedagogische visie uitdragen, weten over te brengen en daarin kunnen coachen
 • Omgaan met weerstand en kritiek

Bovenstaande elementen worden meegenomen als rode draad tijdens de overige dagdelen.

Dagdeel 2
Communicatie en gespreksvoering gericht op ouders, schoolpersoneel, TSO medewerkers en kinderen. Hierbij aandacht voor de verschillende en soms tegengestelde belangen en verwachtingen.

 • Omgaan met verschillende en soms tegengestelde verwachtingen
 • Verschillende gespreksvaardigheden, slecht nieuws, probleemoplossend, advies en informatie, functionerings- en beoordelingsgesprek
 • Coachend begeleiden, welke opvattingen en overtuigingen spelen

Dagdeel 3
Leidinggeven en onderhandelen

 • Wat is leidinggeven?
 • Verschillende leiderschapstijlen, eigen leiderschapsstijl
 • Eigen kwaliteiten & valkuilen kennen en kunnen hanteren
 • Oefenen in onderhandelen

Dagdeel 4
Overleg, vergadertechniek organiseren van kinderinspraak
Effectief vergaderen

 • Belang van overleggen en vergaderen, verschillende vormen en rollen
 • Het belang van kinderinspraak
 • Nakomen van afspraken, samen werken aan samenwerken

Wij geven onze trainingen op maat. Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen in de training te verwerken. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De koppeling met de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn, is belangrijk.

Afsluiting

Bewijs van deelname.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.