Zorg & Welzijn

Training overblijfkrachten

Tussen de middag op school overblijven, maakt voor veel kinderen onderdeel uit van hun schooldag. Uit recent onderzoek is gebleken dat kinderen die overblijven heel goed aan kunnen geven aan welke eisen de opvangvoorziening moet voldoen.

Met name het zorgen voor een vertrouwde omgeving, rust en spelmateriaal zijn belangrijke componenten voor een succesvolle tussenschoolse voorziening.

Overblijfkrachten op een basisschool.

Maximaal aantal deelnemers 15.

Vier bijeenkomsten van 2,5 uur op maandagavond vanĀ 19.00-21.30 uur. Data volgen.

Op maat

Wij geven onze trainingen op maat. Het is mogelijk om een andere indeling van onderwerpen dan hieronder in de training te verwerken. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen. De koppeling met de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn, is belangrijk.

Kosten zijn op aanvraag aan te geven.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Onderstaande onderwerpen worden in de training behandeld.

Dagdeel 1: De overblijf, waar staan we voor

 • De organisatie, taken
 • Regels en afspraken
 • Consequent zijn
 • Bieden van veiligheid ( emotioneel, fysiek )
 • Waarden en normen, respectvol zonder vooroordelen

Dagdeel 2: Het kind centraal

 • Praten en luisteren naar kinderen
 • Communiceren ( verbaal en non-verbaal )
 • Actief luisteren
 • Vertrouwen hebben in de mogelijkheden van een kind, daarin zelfstandigheid stimuleren en een uitdagende houding aannemen

Dagdeel 3: Omgaan met opvallend gedrag

 • Opvallend gedrag
 • Oorzaken van opvallend gedrag
 • Ontwikkelingspsychologie

Dagdeel 4: Werken met een dynamische groep

 • Begeleiden van de groep versus het individu (werken aan sociale competenties)
 • Kindervriendschappen
 • Samenwerken
 • Ruzies
 • Pesten

Afsluiting

Bewijs van deelname

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.