Zorg & Welzijn

Training sociale vaardigheden

Deze training staat voor: er op af gaan, meer samenwerken, het benutten van eigen kracht en het sociale netwerk van mensen, het stimuleren van zelfregie en zelfredzaamheid, oplossingsgericht werken.

Door de veranderingen binnen Zorg & Welzijn moeten professionals uit de sector Zorg & Welzijn op een ander manier - en onder regie van de gemeente - met elkaar samenwerken.
Rijn IJssel biedt een training aan waarin de deelnemers leren hoe ze zelfregie en in het verlengde daarvan de eigen kracht, motivatie en het eigenaarschap van mensen kunnen stimuleren, en daarbij hun eigen netwerk kunnen inzetten. 

 

 

Deelnemers zijn werkzaam in de sector Zorg & Welzijn of daar waar oplossingsgericht gewerkt wordt en beschikken minimaal over een diploma op niveau 3 in de sector Zorg & Welzijn.

Maximaal 15 deelnemers.

3 dagdelen van 9.00-13.00 uur 

€ 295,00 excl. btw

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Deelnemers doen kennis op over belangrijke onderwerpen uit de transitie. De deelnemers leren hoe ze zelfregie en in het verlengde daarvan de eigen kracht, motivatie en het eigenaarschap van mensen kunnen stimuleren. Het inzetten en versterken van netwerken voor jezelf als professional en voor de cliënt komen aan bod.

Werkwijze

De deelnemers krijgen modulen aangereikt die bestaan uit een theoretisch gedeelte en bijbehorende trainingen. Er zal gewerkt worden aan de groei van bewustwording en vaardigheden van de deelnemers middels oplossingsgerichte- en motiverende gesprekstechnieken. Dit gebeurt o.a. door het werken met een trainingsacteur. Er wordt gewerkt met casuïstiek uit de eigen praktijk van de deelnemers.

Locatie

De training vindt plaats op een locatie van  Rijn IJssel in Arnhem

Afsluiting

De training wordt afgesloten met een Bewijs van Deelname.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor aanmelden via het inschrijfformulier. De training gaat door bij voldoende deelnemers.
De training kan ook incompany worden gegeven.