Zorg & Welzijn

Triage voor doktersassistenten

Doel van deze training is het zelfstandig kunnen uitvoeren van triage en het kunnen beargumenteren van gemaakte keuzes, gericht op de specifieke zorgsituatie van de werkplek.

Gediplomeerde doktersassistenten en verpleegkundigen.

De omvang van de cursus is minimaal 1 dagdeel.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Na de eerste bijeenkomst heeft de doktersassistent een beeld van het eigen functioneren m.b.t. het uitvoeren van triage en wordt er een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opgesteld m.b.t. triage. Aan de hand hiervan wordt een trainingsprogramma vastgesteld. Voor de triage-training wordt gebruik gemaakt van de NHG Telefoonwijzer.