Zorg & Welzijn

Triage voor doktersassistenten

Gediplomeerde doktersassistenten en verpleegkundigen.

De omvang van de cursus is minimaal 1 dagdeel.

U kunt een kostenopgave aanvragen bij de contactpersoon.

Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

Na de eerste bijeenkomst heeft de doktersassistent een beeld van het eigen functioneren m.b.t. het uitvoeren van triage en wordt er een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) opgesteld m.b.t. triage. Aan de hand hiervan wordt een trainingsprogramma vastgesteld. Voor de triage-training wordt gebruik gemaakt van de NHG Telefoonwijzer.