Zorg & Welzijn

Werken met baby’s een vak apart!

In deze training wordt een inleiding gegeven over de effecten van de kinderopvang op (jonge) baby’s. We gaan in op de aspecten in het handelen van pedagogisch medewerkers die belangrijk zijn voor een goede ondersteuning van baby's, zoals: emotionele ondersteuning, interpreteren van lichaamstaal, respect voor hun autonomie en vertellen wat er gebeurt.

Inspiratiebronnen voor onze benadering zijn: Emmi Pickler, Aletha Solter, de vier pedagogische basisdoelen van Marianne Riksen-Walraven, het Pedagogisch Kader Kinderopvang.

Deelnemers zijn werkzaam in de kinderopvang en hebben minimaal een diploma PW 3.

Maximaal aantal deelnemers is 15.

Twee bijeenkomsten van 3 uur.

€ 155,00 per persoon excl. btw.

Rijn IJssel Training & Opleiding
training-opleiding@rijnijssel.nl

Deze training

  • geeft kennis over de effecten van kinderopvang op (jonge) baby’s;
  • leert contactsignalen van baby’s te herkennen en hiernaar te handelen;
  • geeft inzicht in de noodzaak van het uiten van emoties van baby’s en in het effect van het gedrag van de pedagogisch medewerker daarbij;
  • geeft kennis over het werken met baby’s in groepen;
  • geeft kennis over een aantal belangrijke thema's in het werken met baby's, zoals ruimte, inrichting en materiaal, dagindeling en activiteiten, ouders, en kindbesprekingen.

Werkwijze

Wij geven onze trainingen op maat. Er wordt gewerkt met verschillende werkvormen zoals Power Point presentatie, videobeelden, oefenen met (levensechte) babypoppen. Deelnemers ontvangen ideeën voor activiteiten met baby’s.
De koppeling met de praktijk waarin de deelnemers werkzaam zijn, is belangrijk.

Afsluiting

Bewijs van deelname.

Open inschrijving

Dit aanbod wordt gegeven op basis van open inschrijving, u kunt zich hiervoor voorlopig aanmelden via training-opleiding@rijnijssel.nl. Wanneer er voldoende deelnemers zijn om te kunnen starten wordt er een startdatum vastgelegd en kunt u zich definitief inschrijven via ons inschrijfformulier. Bij voldoende inschrijvingen gaat het aanbod definitief van start.