Augustustraject 2020

Als je gezakt bent op het combinatiecijfer kun je bij Rijn IJssel wellicht vóór 1 september alsnog je diploma halen. Je kunt bij ons in augustus twee weken intensief maatschappijleer volgen en het schoolexamen opnieuw maken. Mogelijk kun je dan alsnog slagen en net voor 1 september verder gaan in het hbo of wo.

Regeling rond combinatiecijfer augustustraject 2020

Voor wie

 • Leerlingen die gezakt zijn op havo of vwo, met een voldoende of onvoldoende voor het combinatiecijfer, en die zouden kunnen slagen als er voor het combinatiecijfer een hoger cijfer zou zijn behaald. Ook kan het traject interessant zijn voor vwo-leerlingen die gezakt zijn op de taal in het gemeenschappelijke deel en/of het vak in het vrije deel én nu opteren voor een havo-diploma.
 • Daarnaast zijn er leerlingen die gezakt zijn voor het gymnasium (mede door een onvoldoende bij Grieks of Latijn), maar op basis van hun pakket (Frans of Duits als extra vak in het vrije deel en het laten vervallen van de onvoldoende bij de klassieke taal) een vwo-diploma kunnen krijgen. De wet zegt dat de leerling in het nieuwe schooljaar bij het vavo dan wel ten minste een vak opnieuw moet afsluiten.
 • Leerlingen die gezakt zijn maar als er twee cijferlijsten gecombineerd worden (van twee opeenvolgende jaren) toch zouden kunnen slagen.

Aanpak

 • Het traject start op woensdag 19 augustus op onze locatie Zijpendaalsweg 167 in Arnhem. De verdere planning vind je onderaan deze pagina.
 • Het combinatiecijfer wordt opengebroken. Je doet één onderdeel opnieuw in een kort traject. Bij ons kan dat alleen maatschappijleer zijn. Je maakt daarvoor het schoolexamen opnieuw. Ter voorbereiding op het schoolexamen worden er vier dagdelen les gegeven en vier schoolexamens gemaakt.
 • Voorwaarde: het vavo accepteert alleen leerlingen voor dit traject met instemming van de school voor voortgezet onderwijs die de leerling aanlevert.

Financiering

 • Je telt op 1 oktober niet mee voor bekostiging bij het vavo of het VO. Je moet het traject zelf betalen. Het vavo brengt daarvoor een bedrag van € 325,00 in rekening.
  Ook als je niet slaagt moet dit bedrag betaald worden, ook al ga je daarna als reguliere cursist verder bij ons. In uitzonderingsgevallen kan, na overleg met de docent, bepaald worden dat je geen lessen hoeft te volgen. Ook dan moet dit bedrag gewoon betaald worden.

Diplomering

 • Het vavo kan en mag in voorkomende gevallen een diploma uitreiken. Je ontvangt vóór 1 september het diploma als aan de voorwaarden is voldaan. Het vavo werkt mee aan een snelle uitvoering, zodat de leerling zonder vertraging kan starten in het hbo of wo.
 • Voorbeeld
  Je hebt voor het combinatiecijfer een 5. In het combinatiecijfer is het resultaat opgenomen voor het vak Godsdienst (stel het cijfer 3). Je volgt bij ons een traject met het vak maatschappijleer, inclusief vier schoolexamens volgens het vastgestelde PTA. Het vavo bepaalt opnieuw het combinatiecijfer, onder andere opgebouwd uit het nieuw behaalde resultaat voor maatschappijleer maar ditmaal zonder Godsdienst. Als het resultaat voldoende is, reikt het vavo een certificaat uit voor het gevolgde vak maatschappijleer en het combinatiecijfer en rekenen. Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een diploma.

Aanmelding

Wil je je aanmelden voor het augustustraject neem dan per mail contact met de heer Jan Peeters: j.peeters@rijnijssel.nl.

Opzet Augustustraject 2020

Docent: M. van der Slikke
(m.v.d.slikke@rijnijssel.nl; 06 41311596)
Boek: Thema’s Vwo
Locatie: Zijpendaalsweg 167 in Arnhem

Planning

  08:45-10:15 uur 10:30-12:00 uur
Woensdag 19 augustus Toelichting Programma
Les 1 Politieke besluitvorming
Les 1 Politieke besluitvorming vervolg
Vrijdag 21 augustus Toets 1 Politieke besluitvorming Les 2 Verzorgingsstaat
Maandag 24 augustus Toets 2 Verzorgingsstaat Les 3 Pluriforme Samenleving
Woensdag 26 augustus Toets 3 Pluriforme samenleving Les 4 Rechtsstaat
Vrijdag 28 augustus Toets 4 Rechtsstaat  

Vrijdagmiddag 28 augustus word je gebeld: zorg dus dat je dan bereikbaar bent.
Voor administratieve/organisatorische vragen: J. Peeters (j.peeters@rijnijssel.nl)
Vrijdagmiddag 28 augustus tussen 15:00 uur en 16:00 uur kun je dan op het examenbureau (kamer B12) je diploma ophalen.

Aanwijzingen voor het leren

 • Geen kaderteksten leren (op achtergrond in kleur)
 • Powerpoints zijn samenvattingen: handig, maar niet in plaats van de stof
 • Zorg vooral dat je alle begrippen kent (staan aan het eind van een hoofdstuk)
 • Module 1 (Wat is maatschappijleer) wordt niet getoetst
 • Belangrijke paragrafen zijn:
      Module 3 (politiek): 2, 3, 5, 8
      Module 5 (verzorgingsstaat): 1 t/m 4
      Module 4 (plurif samenl.): 2, 4 + 6
      Module 2 (rechtsstaat): 5 t/m 8

Voor vragen: mail me gerust m.v.d.slikke@rijnijssel.nl