Augustustraject 2022

Als je gezakt bent op het combinatiecijfer kun je bij Rijn IJssel wellicht vóór 1 september alsnog je diploma halen. Je kunt bij ons in augustus twee weken intensief maatschappijleer volgen en het schoolexamen opnieuw maken. Mogelijk kun je dan alsnog slagen en net voor 1 september verder gaan in het hbo of wo.

Regeling rond combinatiecijfer augustustraject 2022

Voor wie

 • Leerlingen die gezakt zijn voor het havo-examen, met een voldoende of onvoldoende voor het combinatiecijfer, en die zouden kunnen slagen als er voor het combinatiecijfer een hoger cijfer zou zijn behaald. Ook kan het traject interessant zijn voor vwo-leerlingen die gezakt zijn op de taal in het gemeenschappelijke deel en/of het vak in het vrije deel én nu opteren voor een havodiploma.
 • Daarnaast zijn er leerlingen die gezakt zijn voor het gymnasium (mede door een onvoldoende bij Grieks of Latijn), maar op basis van hun pakket (Frans of Duits als extra vak in het vrije deel en het laten vervallen van de onvoldoende bij de klassieke taal) een vwo-diploma kunnen krijgen. De wet zegt dat de leerling in het nieuwe schooljaar bij het vavo dan wel ten minste één vak opnieuw moet afsluiten.
 • Vmbo-tl leerlingen die met een voldoende of een eindcijfer 7 (compensatie) voor het schoolexamen maatschappijleer alsnog geslaagd zouden zijn voor het vmbo-tl-examen.

Aanpak

 • Het combinatiecijfer wordt opengebroken. Je doet één onderdeel opnieuw in een kort traject. Bij ons kan dat alleen maatschappijleer zijn. Je maakt daarvoor het schoolexamen opnieuw. Ter voorbereiding op het schoolexamen wordt er aan havo- en vwo-kandidaten vier dagdelen les gegeven en worden er vier schoolexamens gemaakt.
 • Vmbo-tl kandidaten volgen geen lessen, maar bereiden zich middels zelfstudie voor op drie te maken schoolexamens.

Voorwaarde

Het vavo accepteert alleen leerlingen voor dit traject met instemming van de school voor VO die de leerling aanlevert.

Financiering

 • Je telt op 1 oktober niet mee voor bekostiging bij het vavo of het VO. Je moet het traject zelf betalen. Het vavo brengt daarvoor een bedrag van € 325,00 in rekening.
  Ook als je niet slaagt moet dit bedrag betaald worden, ook al ga je daarna als reguliere cursist verder bij ons. In uitzonderingsgevallen kan, na overleg met de docent, bepaald worden dat je geen lessen hoeft te volgen. Ook dan moet dit bedrag gewoon betaald worden.

Diplomering

 • Het vavo kan en mag in voorkomende gevallen een diploma uitreiken. Je ontvangt vóór 1 september het diploma als aan de voorwaarden is voldaan. Het vavo werkt mee aan een snelle uitvoering, zodat de leerling zonder vertraging kan starten in het hbo of wo.
 • Voorbeeld
  Je hebt voor het combinatiecijfer een 5. In het combinatiecijfer is het resultaat opgenomen voor het vak Godsdienst (stel het cijfer 3). Je volgt bij ons een traject met het vak maatschappijleer, inclusief vier schoolexamens volgens het vastgestelde PTA. Het vavo bepaalt opnieuw het combinatiecijfer, onder andere opgebouwd uit het nieuw behaalde resultaat voor maatschappijleer maar ditmaal zonder Godsdienst. Als het resultaat voldoende is, reikt het vavo een certificaat uit voor het gevolgde vak maatschappijleer en het combinatiecijfer en rekenen. Als je voldoet aan alle voorwaarden, ontvang je een diploma.

Aanmelding

De aanmelding verloopt via ‘centraal aanmelden mbo’: ga naar inschrijvenmbo.nl, en log daar in met je DigiD. Stuur tegelijk een mail naar: administratie.vavo@rijnijssel.nl met in onderwerpregel ‘augustustraject’ en geef in die mail aan dat je je aangemeld hebt voor dit traject. De eerste lesdag is donderdag 18 augustus 2022 aanmelden kan t/m dinsdag 16 augustus 2022.

Opzet Augustustraject 2022

Docent: P. Thuss (p.thuss@rijnijssel.nl; lokaal 72D)
Locatie: Zijpendaalsweg 167 in Arnhem

Boek havo/vwo: Thema’s (Essener) lesboek Havo (6e editie)
Boek vmbo-tl: Thema’s (Essener) lesboek 4kgt (5e editie)

Planning

  08:45-10:15 uur 10:30-12:00 uur
Donderdag 18 augustus Les 1 Rechtsstaat havo/vwo Les 2 Rechtsstaat havo/vwo
Maandag 22 augustus SE1 Rechtsstaat havo/vwo
SE1 Jongeren / Pluriforme samenleving vmbo-tl
Les 2 Politieke besluitvorming havo/vwo
Woensdag 24 augustus SE2 Politieke besluitvorming havo/vwo
SE2 Politiek/Media vmbo-tl
Les 3 Verzorgingsstaat havo/vwo
Vrijdag 26 augustus SE3 Verzorgingsstaat havo/vwo Les 4 Pluriforme samenleving havo/vwo
Maandag 29 augustus SE4 Pluriforme samenleving havo/vwo
SE3 Werk/Criminaliteit vmbo-tl
 

Als je gezakt bent, word je maandag 29 augustus na 13:00 uur gebeld: zorg dus dat je dan bereikbaar bent.

Ben je geslaagd, dan kun je maandagmiddag 29 augustus tussen 15:00 uur en 16:00 uur op het examenbureau (Zijpendaalseweg 167, lokaal 93) je diploma ophalen.

Voor administratieve/organisatorische vragen, kun je mailen naar P. Thuss (p.thuss@rijnijssel.nl)

Aanwijzingen voor het leren - havo/vwo

 • Geen kaderteksten leren (op achtergrond in kleur)
 • Powerpointpresentaties zijn samenvattingen: erg handig, maar geen vervanging van de stof in het lesboek
 • Zorg er voor dat je de begrippen kent. Je vindt de begrippen in het lesboek op de laatste bladzijde van ieder hoofdstuk.
 • De te bestuderen stof:
      Hoofdstuk 2 Rechtsstaat (paragraaf 2.1 t/m 2.6)
      Hoofdstuk 3 Parlementaire democratie (paragraaf 3.1 t/m 3.9)
      Hoofdstuk 4 Pluriforme samenleving (paragraaf 4.1 t/m 4.6)
      Hoofdstuk 5 Verzorgingsstaat (paragraaf 5.1 t/m 5.6)

Aanwijzingen voor het leren - vmbo-tl

 • Alleen de lesteksten leren; niet de kaderteksten, niet de verhalen
 • Powerpointpresentaties zijn samenvattingen: erg handig, maar geen vervanging van de stof in het lesboek
 • Zorg er voor dat je de begrippen goed kent. Begrippenlijsten kun je krijgen van van de docent. Stuur hiervoor een mail naar p.thuss@rijnijssel.nl.
 • De te bestuderen stof:
      Hoofdstuk 2 Jongeren (paragraaf 1 t/m 4)
      Hoofdstuk 3 Politiek (paragraaf 1 t/m 6)
      Hoofdstuk 5 Media (paragraaf 1 t/m 5)
      Hoofdstuk 6 Pluriforme samenleving (paragraaf 1 t/m 6)
      Hoofdstuk 8 Werk (paragraaf 1 t/m 6)
      Hoofdstuk 9 Criminaliteit (paragraaf 1 t/m 5)