havo

Ben je gezakt voor je havo-examen, ben je in een eerdere fase van je havo-opleiding gestrand, terwijl je absoluut wel over de capaciteiten beschikt, of voel je je helemaal niet meer thuis op je huidige school? Heb je al een havodiploma, maar moet je vanwege je vervolgopleiding vakken van een ander profiel doen? Blijkt het mbo niet geschikt voor jou? Heb je gezondheidsproblemen, een beperking of wil je veel tijd steken in je topsportactiviteiten? In dit soort gevallen kun je bij Rijn IJssel vavo terecht om je havodiploma of enkele certificaten te halen.

Het vavo biedt het reguliere onderwijsprogramma havo aan met alle vakken en alle profielen.

Van oudsher wordt bij de cursist in het volwassenenonderwijs een beroep gedaan op een zelfstandige studiehouding. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat juist het ontbreken van een zelfstandige studiehouding een belangrijke oorzaak kan zijn van het achterblijven van resultaten. Naast capaciteiten, motivatie en een zelfstandige studiehouding geldt voor veel cursisten dat ze structuur en begeleiding nodig hebben. Die structuur biedt het programma van het vavo, dat volledig gericht is op het school- en eindexamen. Het studiejaar is verdeeld in vier perioden die worden afgesloten met schoolexamens. De resultaten daarvan worden regelmatig gepubliceerd op internet via Magister (leerlingvolgsysteem).

Daarnaast heeft elke cursist een mentor die de cursist begeleidt. Hoewel de begeleiding niet te vergelijken is met die van het reguliere onderwijs, zal de mentor een vinger aan de pols houden. Vervolgens krijgt de cursist steeds meer zelf de touwtjes in handen. Het onderwijs vindt plaats in een volwassen studieklimaat. De groepen zijn vaak gevarieerd samengesteld: er zijn verschillen in leeftijd, vooropleiding, achtergrond en leerstijl.

Leslocatie

Dit gebouw ligt aan de rand van Park Zypendaal en Park Sonsbeek. De locatie is vanuit station Arnhem Centraal te bereiken met stadsbus lijn 9 richting Schaersbergen IPC. Je stapt uit bij bushalte Van Ruisdaelstraat. Vanaf daar is het nog 5 minuten lopen.

Arnhem - Zijpendaalseweg 167