Opleidingsduur

Het is een eenjarig traject. Slechts in uitzonderingssituaties wordt geaccepteerd dat je er twee jaar over doet. Als je op je vorige school een vak volledig hebt afgesloten (schoolexamen en centraal examen) met een voldoende, kun je een vrijstelling krijgen voor dat vak.