Toelatingsvoorwaarden

Je kunt studeren voor een volledig diploma of voor meer vakken. Een vak wordt afgerond in één jaar, maar om meer of alle vakken in één jaar af te ronden moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Toelatingsvoorwaarden om in één jaar een volledig diploma te halen (examen in mei 2022)

  • Je hebt al vwo-examen gedaan en je bent gezakt;
  • Of je hebt een overgangsbewijs naar de zesde klas vwo en je wilt doorstuderen in hetzelfde profiel;
  • Of je hebt een havo-diploma met goede resultaten (gemiddeld 7 of hoger), je wilt doorstuderen in hetzelfde profiel en je hebt Duits of Frans op de havo gevolgd als extra vak;
  • Of je kunt aantonen dat je al voldoende studielast hebt afgerond, doordat je bijvoorbeeld elders (ander vavo of particulier onderwijs) al enkele deelcertificaten vwo hebt gehaald. De resterende studielast mag niet meer zijn dan ongeveer 1600 uur.

Toelatingsvoorwaarden om in twee jaar een volledig diploma te halen (examens in mei 2022 en mei 2023)

  • Je hebt een havodiploma;
  • Of je hebt de vijfde klas vwo grotendeels afgerond.

Als je onvoldoende resultaten hebt behaald in vwo-5, zal de intakecommissie (in overleg met jou) besluiten je op de eenjarige havo te plaatsen. Andere gevallen ter beoordeling van de toelatingscommissie.

Toelatingsvoorwaarden per vak

Het is ook mogelijk om voor één of enkele vakken te studeren, bijvoorbeeld als je al een havo-diploma hebt en nu alsnog natuurkunde of Duits wilt volgen. In het algemeen is de toelatingseis:

  • Je moet het betreffende vak op havo-niveau hebben afgerond.