De vakken

Op het vmbo-tl worden de volgende vakken aangeboden: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, economie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, maatschappijkunde, NaSk-1 (natuurkunde), en biologie. Het vak rekenen wordt als zelfstudievak aangeboden. Mogelijk wordt een aantal vakken ook in de namiddag aangeboden, waardoor het volgen van een vak gecombineerd kan worden met een andere opleiding.

  TECHNIEK ZORG EN WELZIJN LANDBOUW ECONOMIE
Gemeenschappelijk deel*

Nederlands
Engels
Maatschappijleer 
Rekenen

Nederlands
Engels
Maatschappijleer
Rekenen

Nederlands
Engels
Maatschappijleer 
Rekenen

Nederlands
Engels
Maatschappijleer 
Rekenen

Sectorvak verplicht** Wiskunde Biologie Wiskunde Economie
Sectorkeuzevak** Natuur-scheikunde 1

Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijkunde
Wiskunde

Biologie
Natuur-scheikunde 1

Duits
Wiskunde

Vrije deel, 2 (of 3)
vakken uit:***

Duits
Natuur-scheikunde 1
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijkunde

Duits
Natuur-scheikunde 1
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijkunde

Duits
Natuur-scheikunde 1
Biologie
Economie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijkunde

Duits
Natuur-scheikunde 1
Biologie
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Maatschappijkunde

PWS**** Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk Profielwerkstuk

* De vakken Nederlands en Engels zijn verplicht en Maatschappijleer moet door iedereen binnen het schoolexamen afgesloten worden.
** Binnen vmbo-tl worden twee vakken (de sectorvakken verplicht/keuzevak) bepaald door de sectorkeuze.
*** Dankzij de keuze die je maakt uit vrije vakken is eventueel een tweede sector mogelijk.
**** Het profielwerkstuk moet betrekking hebben op het profiel waarin de leerling onderwijs volgt. Het profielwerkstuk wordt beoordeeld met "goed" of "voldoende" en wordt ook beoordeeld door tenminste twee examinatoren. Het profielwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen en moet derhalve afgerond zijn voor de start van het eerste tijdvak.
***** Als tijdelijke maatregel is het schoolexamen rekenen ingevoerd voor leerlingen die geen wiskunde in hun vakkenpakket hebben. Het hiervoor behaalde cijfer telt echter niet mee bij de uitslag bepaling.

Bij alle vakken geldt dat deelname aan schoolexamens en het volgen van de les verplicht is om aan het centraal eindexamen te mogen deelnemen.