Voorexamentraject

Het vavo Rijn IJssel biedt een voorexamentraject aan, aan anderstalige leerlingen die de ambitie hebben om een vmbo-, havo- of vwo-diploma te halen, zodat zij daarna kunnen doorstromen naar het mbo, het hbo of naar de universiteit. Het traject biedt extra taal- en studiebegeleiding voor anderstalige leerlingen.

Voor wie

Dit traject is speciaal bedoeld voor anderstalige leerlingen die in de toekomst een beroepsopleiding willen gaan doen. Je hebt daarvoor een diploma voortgezet onderwijs nodig. Er wordt intensief gewerkt aan verhoging van taalniveau NT2, Nederlands en aan studievaardigheden.
Voor dit traject moet je goed gemotiveerd zijn, voldoende tijd hebben om ook huiswerk te maken en zelfstandig kunnen werken.

We denken aan:

 • ISK-leerlingen die het Nederlands beheersen op niveau B1 (3 van de 4 vaardigheden op niveau Staatsexamen I) of een (TOA) toets op niveau 2F. Lezen en Luisteren moeten op niveau B1 zijn.
 • Anderstaligen die (nog) niet aan de toelatingseisen van het reguliere VAVO-traject voldoen en een extra jaar nodig hebben.
 • Allochtone mbo-leerlingen die uitgevallen zijn vanwege taalniveau.
 • Jongvolwassen allochtonen die tijdens hun inburgering minimaal staatsexamen deel 1 hebben gehaald (taalniveau B1).

Eerste jaar: voorexamenjaar
In dit jaar volg je 3 of 4 vakken op vmbo- of havoniveau of een combinatie daarvan. Deze lessen volg je samen met de reguliere vavo-leerlingen en je doet mee met de schoolexamens.
Als je resultaten voldoende zijn, is het mogelijk om voor een of meerdere vakken centraal examen te doen. Voor doorstroom naar leerjaar 2 is het nodig dat je minimaal twee vakken vmbo of havo met een voldoende afrondt.

Daarnaast krijg je extra les in de vakken:

 • Nederlands
 • Nederlands als tweede taal
 • Wiskunde en rekenen
 • Engels
 • Sectorwerkstuk

Tweede jaar: examenjaar
In dit jaar volg je alleen de (resterende) examenvakken en maak je de schoolexamens en het centraal examen. Je behaalt, als alles goed gaat, je diploma.

Studielast

Dit is een voltijdtraject van gemiddeld 24-26 uur lesuren per week. Huiswerk vraagt 10-12 uur per week.

Aanmelden

Je kunt je telefonisch (026 3129200) of via internet aanmelden.

Intake

De intake start in juni. Zodra je aanmelding binnen is, kijken we naar je toelaatbaarheid. We nemen altijd contact met je op. Als je toelaatbaar bent, ontvang je een uitnodiging voor een gesprek van ongeveer een uur. We bespreken dan:

 • Je motivatie (leerhouding, inzet)
 • Je onderwijsgeschiedenis (diploma's in eigen land)
 • Je studiewensen (leerdoelen)
 • Je leeromgeving

Het is mogelijk dat we je vragen één of meer toetsen te maken.

Inschrijving

Je kunt pas ingeschreven worden als alle administratieve handelingen zijn afgerond. Breng daarom alle gevraagde documenten mee. Ook moet na de intake de onderwijsovereenkomst getekend worden en moet er een (aan)betaling gedaan worden. Als je jonger dan 18 jaar bent, moeten je ouders/verzorgers tekenen.

Kosten

Als je meer dan 24 uur volgt, word je ingeschreven als voltijdstudent en betaal je ongeveer € 1130,00 lesgeld aan de Informatie Beheer Groep/DUO te Groningen.
Je kunt je schoolboeken voor vmbo, havo, vwo huren of kopen, bijvoorbeeld bij Van Dijk. Vavo is geen voortgezet onderwijs. Daarom moet je de boeken zelf betalen. De kosten hiervan zijn € 400,00 á € 500,00 euro.
De schoolboeken voor de vakken van het voorexamenjaar huur je van school en betaal je bij de intake.
De kosten voor de overige lesmaterialen (maximaal € 100,00) betaal je via PIN-betaling direct bij inschrijving. Voor het vavo ontvang je geen studiefinanciering en dus ook geen OV-kaart. Je kunt wel een tegemoetkoming scholieren aanvragen.
Als je jonger dan 18 jaar bent, of als je huidige school daaraan wil meewerken, kun je ook uitbesteed worden door het VO. Je blijft dan bij de VO-school (voor veel leerlingen ’t Venster) ingeschreven staan. Dit traject kost niets; voortgezet onderwijs is gratis en je hebt recht op gratis schoolboeken.

Waar worden de lessen gegeven?

Utrechtsestraat 40-42, Arnhem

Begeleiding

Vavo biedt onderwijs in een volwassen studieklimaat. De structuur is duidelijk en overzichtelijk.

 • De voorexamenklas heeft een eigen mentor
 • Het vavoteam bestaat uit deskundige vakdocenten
 • De decaan helpt je met je studie- en beroepskeuze.
 • Via Studentzaken kan je (op aanvraag) individuele ondersteuning krijgen bij faalangst, dyslexie of andere zaken. Bij Studentzaken werken onder andere een orthopedagoog en een psycholoog.

Contactpersoon

Voor informatie, aanmelding of inschrijving kun je contact opnemen met de coördinator van het voorexamentraject : Inez van der Schee (i.v.d.schee@rijnijssel.nl).
Zij is telefonisch bereikbaar op 026 3129200. Het adres is: Utrechtsestraat 40-42, 6811 LZ Arnhem.

Open avond

Wil je meer weten over het vavo of de sfeer proeven?
Kom dan naar onze open avond op woensdag 20 juni 2018. Je bent van harte welkom tussen van 17:00 en 20:00 uur op de Utrechtsestraat 40-42 in Arnhem.

Brochure