CIOS Arnhem

Sport- en bewegingsleider

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je biedt activiteiten aan die zijn gericht op sport en bewegen. Het kan gaan om kortdurende programma's van een of twee uur maar ook om bijvoorbeeld meerjarige trainingsprogramma's voor topsporters. Je werkt bijvoorbeeld bij een zwembad, een fitness- en gezondheidscentrum, een buitensportonderneming, het sportbuurtwerk, het sociaal-cultureel werk, een organisatie voor sportevenementen, een overheidsinstelling (zoals politie, defensie of justitiële inrichting), de naschoolse en buitenschoolse opvang of bij sportverenigingen. 

Je werkt op een vaste locatie of op wisselende locaties. Je hebt te maken met deelnemers uit alle lagen van de bevolking. Het gaat dus om mensen van diverse leeftijden, culturen, leefstijlen en maatschappelijke posities. Bij de buitensport en bij beweegactiviteiten die buiten zijn, moet je de activiteiten steeds afstemmen op het weer en op andere omstandigheden.

CIOS Nederland 

Sinds 2002 werken de vijf CIOS’sen in Nederland samen in de stichting CIOS Nederland. Lees meer over CIOS Nederland.

CIOS Nederland is een stichting die organisaties (die professionals opleiden voor een sportievere, socialere en gezonde samenleving) ondersteunt en faciliteert.

23163, Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend

Een positief afgesloten praktijktest is verplicht om toegelaten te worden.

Klik hier voor meer informatie over de toelatingsprocedure.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

De opleidingen Sport- en bewegingsleider (niveau 3) en Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4) hebben een gemeenschappelijke basisopleiding. Op welk niveau je afstudeert, is onder meer afhankelijk van je prestaties en eigen ontwikkeling. Dat wordt gaandeweg het traject duidelijk.

Als je afstudeert op niveau 3 kies je in het derde leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren, je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden. 

Je krijgt ook leeractiviteiten die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. 

Je krijg specifieke lesstof aangeboden, zodat je kunt gaan werken als sport- en bewegingsleider.

Wat moet je zoal kunnen?

 • Aanbieden van sport- en beweegactiviteiten
 • Organiseren en uitvoeren van wedstrijden, toernooien of evenementen
 • Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken
 • Vaardig zijn in diverse sport- en bewegingsactiviteiten
 • Zelfstandig plannen en ontwikkelen van activiteiten
 • Sociaal vaardig zijn

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Zowel in het tweede als in het derde jaar volg je één of meer keuzedelen. 

 

Welke keuzedelen je kunt kiezen, is afhankelijk van meerdere factoren. In het eerste leerjaar volg je (verplicht) de keuzedelen 'Gezonde leefstijl' en 'Verdiepend blijvend fit en gezond werken'. Zowel in het tweede als in het derde jaar kun je vrij kiezen uit onderstaande lijst en volg je je één of meer keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Welke keuzedelen zijn er:

 • Allround conditietrainer
 • Basketbaltrainer 2/3
 • Conditietrainer
 • Fitness health trainer
 • Fitness instructeur
 • Gezonde leefstijl
 • Golfinstructeur
 • Gymnastiekleider 3
 • Handbaltrainer 2/3
 • Hockeytrainer 2/3
 • Instructeur Bewegen op Muziek
 • Instructeur Budosport
 • Instructeur NAUI Divemaster
 • Instructeur Outdoor activiteiten
 • Instructeur Zeilen
 • Jeugdvoetbaltrainer (KNVB)
 • Judoleraar A
 • Judoleraar B
 • Kandidaat tennisleraar A
 • Korfbaltrainer 2/3
 • Ondernemerschap
 • Preventiewerker agressie en geweld
 • Skileraar - Anwärter
 • Skileraar - Landes
 • Snowboardleraar
 • Sportleider aangepaste sporten
 • Sportleider seniorensport
 • Sportmassage
 • Tennisleraar A
 • Topsportvaardigheden
 • Turntrainer 4
 • Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken
 • Videoanalyse
 • Voetbaltrainer UEFA-C jeugd
 • Volleybaltrainer 2/3
 • Wielersport instructeur
 • Zwemonderwijzer 3

Kijk hier voor een omschrijving van de keuzedelen en de kosten.

 Lees meer over keuzedelen

Als je afstudeert op niveau 3 ‘Sport- & Bewegingsleider’, kies je in het tweede leerjaar voor een van de volgende specialisaties:

 • Allround Fitnessmedewerker
 • Allround Zwembadmedewerker
 • Buurtsportcoach
 • Leisure Sports Instructor

Uniek is dat je bij CIOS Arnhem in een klas zit met alleen studenten die dezelfde specialisatie volgen als jij.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 325,00
Kledingpakket (afhankelijk van gekozen pakket) € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics, excursies)  € 60,00
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties    € 75,00
Keuzedeel variabel
Aanvullende voorzieningen  
Activiteiten (clinics, excursies) en kampen nvt
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers    € 55,00-120,00
Keuzedeel variabel
Profiel variabel
Aanvullende voorzieningen  
Afhankelijk van het gekozen profiel variabel

Met je niveau 3-diploma kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Sport- en bewegingcoördinator

Op dit moment heeft Rijn IJssel CIOS Arnhem met twaalf vmbo-scholen een convenant, gericht op drempelloze instroom, afgesloten. Dankzij dit convenant hoeven leerlingen van deze twaalf vmbo-scholen geen intensieve praktijktest te doen, om te worden toegelaten tot het basisjaar van CIOS Arnhem. Dit omdat de leerlingen op het vmbo al extra sportlessen krijgen en hierdoor alle vereiste competenties, waaronder een goede coördinatie, conditie en didactische vaardigheden, al aangeleerd worden.

Voordelen
Het grote winstpunt van de drempelloze instroom is dat Rijn IJssel CIOS Arnhem kan rekenen op gemotiveerde studenten, die weten wat ze kunnen verwachten van hun vervolgopleiding. Een ander voordeel is dat de student, die vanuit het vmbo drempelloos instroomt bij Rijn IJssel CIOS Arnhem, met een dossier wordt overgedragen. Zo kan deze student door Rijn IJssel CIOS Arnhem verder op maat begeleid worden. Daarbij rekening houdend met iemands verbeterpunten én hier tijdig, vanaf de start van de opleiding, op sturen.

Sterk door samenwerking
Dankzij de samenwerking met deze convenantscholen, maar óók dankzij de nauwe samenwerking met hbo-scholen, de andere vier CIOS’sen in Nederland en de sportbonden, kan Rijn IJssel studenten zodanig opleiden dat ze in de sportwereld een goede baan weten te vinden of zorgen voor een goede doorstoom naar een vervolgopleiding.

Convenantscholen
Met de volgende vmbo-scholen is al een convenant afgesloten: Kandinsky College Molenhoek, Hooghuis Lyceum Oss, Maasland College, HPC Zetten, 't Venster Arnhem, Sprengeloo Apeldoorn, Pallas Athene Ede, Dorenweerd College Doorwerth, Candea College Duiven, OBC Huissen, Mondial College en het Edison College.

Sport- en onderwijsgebouw Papendal
Een deel van ons onderwijs wordt aangeboden op Nationaal Sportcentrum Papendal in Arnhem. Voor onze studenten is dit een unieke leeromgeving midden in het hart van de sport, bewegen, gezondheid en maatschappij.
Ook in deze omgeving geven we vorm en inhoud aan onze ambitie: CIOS Arnhem, wordt (h)erkend als hét mbo onderwijs- en kenniscentrum Sport en Bewegen.

Topsport
Studenten die topsport willen combineren met hun CIOS Arnhem-opleiding krijgen hier bij ons alle ruimte voor. Er is een speciaal opleidingstraject en aparte begeleiding voor topsporters.

Handicap/beperking
Ook voor studenten met een handicap/beperking bestaat de mogelijkheid om een opleiding bij CIOS Arnhem te volgen. Deze studenten kunnen gebruik maken van een aangepast onderwijsprogramma.

Actueel

Overeenkomst CIOS Arnhem met Mondial College over drempelloze instroom

Drempelloos instromen bij CIOS Arnhem? Dankzij de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst kan dat nu ook voor een deel van de leerlingen van het...