Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Allround assistant business services | Administratie

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Deze opleiding leidt jou op voor ondersteunend werk in de zakelijke dienstverlening. Je kunt gaan werken bij kleine, middelgrote of grote bedrijven en organisaties. Maar je kunt ook bij een gemeente aan het werk of ondersteunend werk doen voor ZZP'ers.

Managementinformatie
Je zorgt voor informatie-uitwisseling en zorgt ervoor dat de juiste mensen de juiste documenten krijgen. Waar nodig bewaak je de voortgang en de afhandeling. Je levert in opdracht van het lijnmanagement informatie aan over de bedrijfsprocessen. Je maakt op verzoek (periodiek) standaardrapportages over de bedrijfsprocessen en je werkt hierbij met kengetallen of indicatoren. Je signaleert opvallende zaken en attendeert het management hierop.

Financiële processen
Je verwerkt financiële gegevens in geautomatiseerde systemen. Je codeert, controleert en registreert financiële documenten en voert de gegevens in. Je stelt zelfstandig financiële documenten op, voorziet ze van een code en registreert de opgestelde financiële documenten. Je voert de meest voorkomende financiële calculaties en processen uit. Bij afwijkingen of bijzonderheden overleg je met de opdrachtgever. Je werkt volgens procedures en bent je bewust dat je werkt met vertrouwelijke en gevoelige informatie.

Planning en organisatie
Je voert taken uit rondom planning en organisatie. Je beheert de agenda van de leidinggevende(n) en/of collega's en stemt agenda’s onderling af. Indien nodig bereid je afspraken voor en zorg je ook voor de opvolging ervan. Daarnaast controleer je de voorraad kantoorartikelen van de afdeling of een klein magazijn van de organisatie. Je inventariseert de voorraad en signaleert dreigende tekorten. Je voert eenvoudige/kleine bestellingen uit. Je ontvangt, controleert en registreert de voorraad. Je vult de voorraden aan of draagt ze over aan de afdeling/persoon waarvoor ze bestemd zijn. Je helpt mee aan de veiligheid in het bedrijf. Je signaleert bijzonderheden en risico’s voor de veiligheid van bezoekers en collega's en onderneemt daarop actie.

Marketing en Communicatie
Je voert de meest voorkomende taken rond om marketing en communicatie uit. Je stelt eenvoudige marketing en communicatieteksten op en redigeert aangeleverde teksten. In opdracht maak je in afstemming met de opdrachtgever een draaiboek voor promotieactiviteiten. Je verzorgt promotiemateriaal en voert eenvoudige promotieactiviteiten onder begeleiding uit. Indien van toepassing verzorg je de nieuwsbrief en/of maak je een eenvoudige enquête en neemt deze af.

Wat je moet kunnen
Je kunt werken met (grote hoeveelheden) informatie, je kunt projectmatig werken en je hebt ICT-skills. Een deel van je werk is routinematig, maar je komt ook voor nieuwe situaties te staan, die jij moet oplossen. Je lost dus problemen op, je voert werk uit, maar soms organiseer je ook zaken en controleer je dingen. Je hebt daarvoor de juiste eigenschappen; je bent een aanpakker, ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief. Je kunt risico's inschatten, je kunt problemen oplossen en je weet wanneer je je leidinggevende of je opdrachtgever moet inschakelen voor hulp.

25723, Allround assistant business services

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

Het schooljaar is verdeeld in acht perioden van vijf weken en in oktober, november, januari, februari en maart zijn er extra startmomenten. Je kunt je dus doorlopend aanmelden en dan het eerstvolgende startmoment instappen als je voldoet aan alle voorwaarden voor toelating.

Deze opleiding duurt 2 tot 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Het is belangrijk dat je een dienstverlenende instelling hebt.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
Je leert hoe je als beginnend beroepsbeoefenaar professionals ondersteunt in de zakelijke dienstverlening om te komen tot een optimaal bedrijfsresultaat. Daarvoor ben je ondernemend, servicegericht, nieuwsgierig, integer en proactief en kunt collega's en klanten ontzorgen en je bent een aanpakker. Je bent als ondersteuner inzetbaar op het snijvlak van klantcontact, marketing, HR, administratie, facilitair, financiële- en/of juridische diensten. Je bent werkzaam in het MKB en in grote bedrijven, instellingen of gemeentes, je leert het uitvoerend werk in de (project)ondersteuning van ZZP'ers en verenigingen. Je krijgt kennis van bedrijfsprocessen en wet- en regelgeving. Je leert werken met (grote hoeveelheden) informatie, projectmatig werken en krijgt relevante ICT-skills. Daarmee kun je uit de voeten in de volle breedte van de zakelijke dienstverlening. Het werk is deels routinematig en deels probleemoplossend, je leert uitvoerend werken, organiseren en controleren. Het inschatten van basale risico's, een probleemoplossend vermogen en weten wanneer je de opdrachtgever moet inschakelen voor hulp zijn onderdeel van het basis beroepsdeel.

En welke profieldelen zijn er?
In het profiedeel leer je het uitvoeren van een veelheid van taken op het gebied van managementinformatie, financieel administratieve processen, planning en organisatie en marketing en communicatie. De werkzaamheden zijn deels routinematig en deels probleemoplossend van aard en je krijgt kennis en vaardigheden op het gebied van informatiemanagement, communicatie, projectmatig werken en financiële processen. Je leert werken met verschillende on- en offline pakketten en ICT-omgevingen. Werkzaamheden worden vaak tegelijkertijd uitgevoerd dus leren wer om het behouden van overzicht. Ook leren we je om te gaan met grote hoeveelheden informatie(stromen), zeer verschillende klanten en klantgroepen. Het maken van juiste afwegingen en de balans zoeken tussen klantbelang en organisatiebelang is een belangrijk onderdeel van het profieldeel, want dit alles maakt het werk complex.

 • Je leert het aanleveren van managementinformatie.
  Je zorgt voor informatie-uitwisseling en distribueert documenten naar belanghebbenden. Waar nodig en binnen je verantwoordelijkheid bewaakt je de voortgang en de afhandeling. Je draagt bij aan het ontsluiten van managementinformatie en levert in opdracht managementinformatie aan met betrekking tot diverse bedrijfsprocessen. Je maakt op verzoek (periodiek) standaardrapportages over de bedrijfsprocessen gerelateerde zaken en werkt hierbij met kengetallen of indicatoren. Je signaleert opvallende zaken en attendeert het management hierop. Daarnaast gebruik je managementinformatie bij de werkzaamheden.
 • Je leert het uivoeren van financiele processen.
  Je verwerkt financiële gegevens in geautomatiseerde systemen. Je codeert, controleert en registreert financiële documenten en voert de gegevens in in geautomatiseerde systemen. Je stelt zelfstandig financiële documenten op, voorziet ze van een code en registreert de opgestelde financiële documenten. Je voert de meest voorkomende financiële calculatie en processen uit. Bij afwijkingen of bijzonderheden overleg je met de opdrachtgever. Je werkt volgens procedures en bent je ervan bewust dat je werkt met vertrouwelijke en gevoelige informatie.
 • Je leert het verzorgen van planning en organisatie.
  Je voert taken uit rondom planning en organisatie. Je beheert de agenda van de leidinggevende(n) en/of collega's en de eigen agenda en stemt agenda’s onderling af. Indien nodig bereidt je afspraken voor en zorgt ook voor de opvolging ervan. Daarnaast controleer je de voorraad kantoorartikelen van de afdeling of een klein magazijn van de organisatie. Je inventariseert de voorraad en signaleert dreigende tekorten. Je voert eenvoudige/kleine bestellingen uit. Je ontvangt, controleert en registreert de voorraad. Je vult de voorraden aan of draagt ze over aan de afdeling/persoon waarvoor ze bestemd zijn. Bij afwijkingen informeer je de opdrachtgever en/of andere betrokkenen. Ook draag je bij aan een veilige omgeving. Je signaleert bijzonderheden en risico’s voor de veiligheid van bezoekers en collega's en onderneemt daarop actie.
 • Je leert het uitvoeren van marketing-en communicatie-werkzaamheden.
  Je voert de meest voorkomende taken rond om marketing en communicatie uit. Je stelt eenvoudige marketing en communicatieteksten op en redigeert aangeleverde teksten. In opdracht maak je in afstemming met de opdrachtgever een draaiboek voor promotieactiviteiten. Je verzorgt promotiemateriaal en voert eenvoudige promotieactiviteiten in opdracht en onder begeleiding uit. Indien van toepassing verzorg je de nieuwsbrief en/of maakt een eenvoudige enquête en neemt deze af.

Je kunt tijdens de opleiding wel nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

We bieden verschillende keuzedelen aan.

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1 BOL en BBL 
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 325,00
Laptop € 300,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar een opleiding op niveau 4 in de zakelijke dienstverlening.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2-3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2-3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020