Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

(Junior) accountmanager fast track

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Door een goede mix van theoretische lessen (sales, marketing, bedrijfseconomie, accountmanagement) en de praktijk (stage) leer je in een korte tijd het commerciële vak. Als je klaar bent met deze opleiding weet je of je geschikt bent om als (junior) accountmanager (verkoper) aan de slag te gaan in een commerciële omgeving of heeft het je inzicht gegeven in welke richting jij door wilt stromen naar het hbo.


Aanmelden Try-out

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25132, (Junior) accountmanager

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Je kunt het hele jaar door tussentijds instromen.

De opleiding duurt twee jaar, met een versnellingsmogelijkheid tot minimaal 1 jaar.

Toelating

Voor deze versnelde opleiding gelden specifieke toelatingseisen:

 • Je hebt een havodiploma met economie in het pakket OF
 • Je stroomt af uit een economische hbo-opleiding

Verder verwachten van jou een actieve studiehouding.

BBL-opleiding
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Ben je leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL-variant. Na het in orde maken van de werkplekovereenkomst schrijven we jou over naar de BBL-variant.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

In de eerste 20 weken ga je een brede economische basis leggen. Alle theoretische vakken worden in modules aangeboden, de student bepaald zelf de leerroute en de snelheid. Deze periode wordt afgerond met examens.

Tijdens het praktijkgedeelte ga je de opgedane kennis toepassen en worden de laatste praktijkexamens afgerond. In de praktijk ga je de ervaring opdoen die je nodig hebt bij de verdere persoonlijke ontwikkeling. Je kunt er daarna voor kiezen om te gaan werken (vaak wordt er al tijdens een stage een startersfunctie aangeboden) of je bent klaar om de juiste keuze op het hbo te maken.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap. 

En welke profieldelen zijn er?

 • Het onderzoeken van de markt en het doen van voorstellen voor het commercieel beleid
 • Het uitvoeren van het verkooptraject
 • Het zorgen voor relatiebeheer en klantenservice
 • Het uitvoeren van het accountmanagement 

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. De keuzedelen zijn in ontwikkeling.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Voorbereiding hbo
 • Ondernemerschap mbo
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Online marketing en het toepassen van e-commerce

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2020-2021)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties € 495,00 € 305,00
Aanvullende voorzieningen    
Laptop    

Na deze opleiding kun je doorstromen naar verschillende economische opleidingen in het hbo, onder andere de richting Commerciële Economie.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2-3 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2-3 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020