Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Leidinggevende team/afdeling/project | Vakman-leidinggeven

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Als vakman-leidinggeven geef je direct leiding aan medewerkers. Je combineert het leidinggeven met uitvoerende taken en ondersteunt de uitvoering van het personeelsbeleid.

Je bezit specialistische kennis op het gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven en management. Standaardwerkzaamheden verricht je naar eigen inzicht en waar nodig pas je werkwijzen aan. Als leidinggevende team/afdeling/project heb je een uitvoerende rol. Werkzaamheden die voortvloeien uit het personeelsbeleid voer je zelfstandig uit, en je bent een spreekbuis over deze onderwerpen naar jouw leidinggevende of de organisatie.

Misschien ben jij in de toekomst werkzaam in de nieuw te bouwen Fashion Outlet Zevenaar. De komst van de Fashion Outlet Zevenaar biedt een mooi arbeidsperspectief voor jouw toekomst.

Rijn IJssel en Ontwikkelingscombinatie FOZ B.V, zijnde Stable International uit Velp en Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling uit Zevenaar, de ontwikkelaar van Fashion Outlet Zevenaar, tekenden onlangs een intentieverklaring. Deze verklaring vormt de basis van een nauwe samenwerking tussen de partijen, waarbij Rijn IJssel de belangrijkste opleiderspartner wordt van het personeel in de Fashion Outlet. Rijn IJssel zal de Fashion Outlet voorzien van stagiairs en BBL-opleidingen en cursussen voor medewerkers. Samen met Stable kunnen we studenten en medewerkers opleiden volgens de laatste inzichten in een beroep, afgestemd op de behoeften van het werkveld.

Meer informatie over Fashion Outlet Zevenaar vind je hier.

25160, Leidinggevende team/afdeling/project

Niveau 4

Specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een diploma vakopleiding (niveau 3) voor eenzelfde beroep of beroepscategorie hebben. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar.

Deze opleiding start direct na de zomervakantie. Als je later in het schooljaar wilt starten, doen wij onze uiterste best om je alsnog mee te laten doen. We bekijken samen met jou wat jouw voorkennis is, wat jouw mogelijkheden zijn en hoe je in de opleiding aan kunt haken.

Zowel de BOL-als de BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

Dit is een kopopleiding.

Om toegelaten te worden tot deze opleiding heb je minimaal een mbo–diploma op niveau 3 nodig. Ook word je uitgenodigd voor een intakegesprek, om je optimaal voor te bereiden op onze opleiding binnen Rijn IJssel. Voor een optimale dienstverlening en adequate afronding van je aanmelding, raden wij je aan om je tijdig aan te melden. ‘Begin op tijd, dan krijg je achteraf geen spijt.’

Wij juichen het toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen/avonden. 

Aanvullend BBL
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Ben je leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL-variant. Na het in orde maken van de werkplekovereenkomst schrijven we jou over naar de BBL-variant.

 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Als je deze kopopleiding volgt, is het belangrijk dat je rekening houdt met buitenschoolse projecten.

Je leert alles wat je nodig hebt om je leiderschap uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

 

Je leert onder meer hoe je onderstaande werkzaamheden uitvoert:

Voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

  • Adviseert over de personeelsbehoefte
  • Adviseert bij de werving en selectie van medewerkers
  • Adviseert bij het begeleiden t.a.v. het functioneren en het beoordelen van medewerkers

Geeft direct leiding aan medewerkers/projecten

  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
  • Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)
  • Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering
  • Communiceert met derden
  • Administreert en archiveert gegevens

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je kansen als ondernemer en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 255,00 
Mogelijk online keuzedelen à € 10,00 per 10 weken  
Aanvullende voorzieningen     
Geen  

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.