Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Office & management support specialist | Managementsupport

BOL

Dit kun je doen na je studie

Je neemt het management veel werk uit handen. Jij bent hun eerste aanspreekpunt. Je doet over het algemeen veel regelwerk, beheert de agenda, organiseert reizen of vergaderingen. Deze werkzaamheden zijn veelal standaard, maar je bent er ook aan gewend dat je met onverwachte situaties wordt geconfronteerd. Geen dag is hetzelfde. Een managementassistent werkt in de meest uiteenlopende bedrijven en instellingen. Dit kunnen bijvoorbeeld overheidsinstellingen zijn, bijvoorbeeld bij de gemeente, maar ook commerciële bedrijven.
Als je met internationale klanten samenwerkt, heb je tijdens jouw studie gekozen voor een stage in buitenland en als extra keuze Spaans of Duits geleerd.

Je hebt in je werk regelmatig contact met klanten/bezoekers. Je weet hoe je je klantgericht moet opstellen, je kunt je goed inleven in situaties en de wensen van de klant en je komt afspraken na. Je weet je communicatief goed uit te drukken, zowel mondeling als schriftelijk, want je verzorgt bijvoorbeeld ook intranet/website/sociale media voor het bedrijf of de instelling. Je beschikt ook over enig cijfermatig inzicht. Je hebt goed inzicht in de processen die op de werkvloer spelen, je begrijpt waarom bepaalde handelingen worden verricht en hebt overzicht over jouw taken. Je denkt proactief mee en informeert over ontwikkelingen en zaken die aandacht nodig hebben. Je gaat zorgvuldig om met vertrouwelijke informatie. Je staat soms ook onder druk als er belangrijke deadlines naderen. Dan is het belangrijk dat je goed kunt plannen en stressbestendig bent.

25728, Office & management support specialist

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) of vakopleiding (mbo niveau 3).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Je hebt een dienstverlenende instelling en kunt overweg met veel verschillende werkzaamheden.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De opleiding duurt drie jaar. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage). Je krijgt grotendeels les in een kantoorsimulatie.

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Certificaat
Als aanvulling kun je ook een Microsoft certificaat (facultatief) behalen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap.

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?
In dit basis beroepsdeel leer je hoe je als beginnend beroepsbeoefenaar bezig bent met de uitvoering van bedrijfsprocessen. Hoe ga je om met klanten/bezoekers en hoe onderhoudt je een goede relatie. Het voeren van (telefoon)gesprekken, communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van het Nederland en basiskennis van het Engels zijn hierbij belangrijk. Ook leer je het verzorgen van zakelijke correspondentie en het redigeren van conceptteksten, het verwerken van standaardgegevens en deze om te zetten naar een plan waarin tijd en de kosten zijn berekend. Tijdens je opleiding ga je aan de slag met gangbare computersystemen en softwarepakketten en applicaties.
Daarnaast leer je om zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen voor een goede uitvoering en tijdige afhandeling van de werkzaamheden, maar ook om samen te werken.

Wat komt er aan bod in het profieldeel?
In je profieldeel leer je het uitvoeren van administratieve taken. Je krijgt inzicht in prijs-kwaliteitsverhouden die je nodig hebt bij het organiseren van bijeenkomsten of reizen en gaat aan de slag met het uitvoeren van financiële berekeningen. Je leert ARBO-gerelateerde zaken, timemanagement en communicatie.

 • Je leert hoe je managementinformatie aanlevert.
  Managementinformatie is belangrijk en levert een bijdrage aan de verbetering en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Je leert hoe je deze, conform afspraak op moet leveren en helder, volledig en overzichtelijk weergeeft.
 • Je leert hoe je corporate informatie verzorgt.
  Je krijgt inzicht in hoe zet je de website/intranet/sociale media van het bedrijf of de instelling actueel en conform richtlijnen in moet zetten.
 • Je leert hoe je financiële zaken af moet handelen.
  Dus hoe beheer je kleine budgetten en verantwoord je uitgaven en hoe beoordeel je, in overleg met de opdrachtgever, de prijs/kwaliteitsverhouding van offertes en leveringscontracten.
 • Je leert alles over het organiseren van evenementen.
  Tijdens de opleiding word je op een praktische en projectmatige wijze voorbereid op het maken van een plan van aanpak en draaiboek voor het evenement dat voldoet aan de wensen en randvoorwaarden van de opdrachtgever. Ook leer je hoe de de werkzaamheden die hieruit voortkomen het best kunt uitvoeren. Je werkt soms individueel aan opdrachten, maar je gaat ook met klasgenoten aan de slag, zodat je al in een vroeg stadium de voor- en nadelen ervaart van samenwerken en hoe je tot een goed resultaat kunt komen. Taal zit verweven in alle onderdelen van de opleiding.

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Digitale vaardigheden gevorderd
 • Ondersteuning bij de uitvoering van diverse HRM processen

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 300,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 250,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 200,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van je diploma heb je toegang tot het hbo. Hbo-opleidingen die goed aansluiten bij dit diploma zijn: Communicatie, Journalistiek, Rechten.

Actueel

Voormalig voorzitter van het college van bestuur, Ben Geerdink, is vrijdag 16 september overleden.