Commercie, Retail & Zakelijke dienstverlening

Retailmedewerker | Verkoper

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Met je diploma Verkoper kun je aan de slag als verkoper in een winkel. Je hebt geleerd dat verkopen veel meer is dan het scannen van een prijskaartje. Het doel is tevreden klanten, dus heb je gesprekstechnieken geleerd en het presenteren van nieuwe artikelen in de winkel. Ook weet je hoe een kassa precies werkt en wat de beste manier is om een winkel schoon te houden. Dat is nog niet alles, want als goede verkoper weet jij natuurlijk ook precies wat er in het magazijn op voorraad ligt. Hoe je dat doet en hoe je voorraden het beste kunt aanvullen heb je allemaal geleerd tijdens je opleiding. Kortom: je weet van alle ins en outs van het vak Verkoper en kunt daardoor in alle soorten winkels aan het werk.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding, bekijk je deze korte video.

Ga jij dit jaar een opleiding op het vmbo afronden en wil je doorstromen naar het mbo richting Retail (Verkoper, Verkoopspecialist) dan ben je van harte welkom!
Om je gericht te helpen met het maken van de juiste keuze qua opleiding en om goed geïnformeerd zijn over het werken in de Retail gaan wij jou retail-proof maken. Laat je verrassen en meld je aan voor de Try-out.

Je kunt echter ook doorstromen naar veel opleidingen op niveau 3 en niveau 4. Je kunt bijvoorbeeld Verkoopspecialist niveau 3 gaan doen of Manager retail niveau 4. Dan heb je ook nog de keuze of je de opleiding in BOL (alle dagen naar school) of BBL (één dag naar school en vier dagen werken) gaat doen. Natuurlijk kun je ook een andere richting kiezen. Uiteraard begeleiden we je goed bij de keuze van jouw vervolgopleiding.

Misschien ben jij in de toekomst van werkzaam in de nieuw te bouwen Fashion Outlet Zevenaar. De komst van de Fashion Outlet Zevenaar biedt een mooi arbeidsperspectief voor jouw toekomst.

Rijn IJssel en Ontwikkelingscombinatie FOZ B.V, zijnde Stable International uit Velp en Veluwezoom Verkerk Vastgoedontwikkeling uit Zevenaar, de ontwikkelaar van Fashion Outlet Zevenaar, tekenden onlangs een intentieverklaring. Deze verklaring vormt de basis van een nauwe samenwerking tussen de partijen, waarbij Rijn IJssel de belangrijkste opleiderspartner wordt van het personeel in de Fashion Outlet. Rijn IJssel zal de Fashion Outlet voorzien van stagiairs en BBL-opleidingen en cursussen voor medewerkers. Samen met Stable kunnen we studenten en medewerkers opleiden volgens de laatste inzichten in een beroep, afgestemd op de behoeften van het werkveld.

Meer informatie over Fashion Outlet Zevenaar vind je hier.

25808, Retailmedewerker

Niveau 2

Basisberoepsopleiding
Een basisberoepsopleiding bereidt je voor om uitvoerende werkzaamheden te doen.

Voor zowel de BOL- als de BBL-opleiding kun je ook tussentijds instromen aan het begin van de perioden 2 tot en met 6.

Het schooljaar is verdeeld in acht perioden van vijf weken en de extra startmomenten zijn in oktober, november, januari, februari en maart. Je kunt je dus doorlopend aanmelden en dan het eerstvolgende startmoment instappen als je voldoet aan alle voorwaarden voor toelating.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding duurt twee jaar, maar versnellen van je opleiding behoort zeker tot de mogelijkheden.

Toelating

 

Wettelijke toelatingsvoorwaarden

Om een basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) te volgen, moet je voldoen aan een van de volgende voorwaarden:

 • je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo , mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
 • je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (mbo niveau 2).
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een welkomstgesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Aanvullend BBL
Als je de BBL-opleiding volgt, heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig. Ben je leerplichtig en heb je nog geen leerwerkplek gevonden, dan wordt je eerst ingeschreven in de BOL-variant. Na het in orde maken van de werkplekovereenkomst schrijven we jou over naar de BBL-variant.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Bij de opleiding Verkoper leveren we maatwerk, de opleiding is flexibel en je hebt zelf de regie. Je kunt zes keer per jaar instromen en jij bepaalt in overleg met ons jouw keuzes en jouw tempo. Het is mogelijk om iedere periode examens te doen. Tijdens deze tweejarige opleiding heb jij zelf invloed op jouw opleiding en de duur van jouw opleiding. Wij helpen je daarbij en bieden een uitdagend programma Verkoper aan. Volg je de opleiding in de BOL-variant (dus alle dagen naar school) dan loop je tijdens de opleiding twee dagen per week stage in een winkel. Uiteraard word je ook tijdens je stage uitstekend begeleid. Je ontvangt jouw diploma wanneer je alles hebt afgerond en dat kan dus sneller zijn dan de twee jaar die voor deze opleiding staat.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw latere beroep? (profieldeel)

 • Met klanten omgaan
 • Goederen ontvangen en opslaan
 • Goederen verkoopklaar maken
 • Schoonmaken en opruimen van winkel en magazijn
 • Artikelen controleren en aanvullen 
 • Artikelpresentaties opbouwen
 • (Online) bestellingen aannemen en verwerken
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Kassawerkzaamheden verrichten
 • Deelnemen aan werkoverleg

Je kunt tijdens de opleiding bovendien nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Engels is een verplicht keuzedeel vanwege het belang van deze taal voor de uitoefening van een beroep in de retail.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2)
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2
 • Supermarkt (geschikt voor niveau 2)
 • Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs
 • Engels A2/B1

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

De minister van OCW heeft het lesgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1239,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

De minister van OCW heeft het cursusgeld voor schooljaar 2022-2023 (als je op 1 augustus 2022 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 258,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 624,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2021-2022)

Leerjaar 1 BOL  BBL
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 225,00  € 225,00 
Aanvullende voorzieningen    
Geen    
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/licenties/readers € 135,00 € 135,00
Mogelijk online keuzedelen à € 10,00 per 10 weken    
Aanvullende voorzieningen    
Geen    

Na de opleiding Verkoper mbo-niveau 2 kun je doorstromen naar bijvoorbeeld de opleiding Verkoopspecialist Retail niveau 3 (BOL of BBL) en soms naar een niveau-4-opleiding.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

2 jarige opleiding

60% op school

Wat is BOL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BOL staat voor beroepsopleidende leerweg waarbij je de hele week naar school gaat. Daarnaast loop je in een bepaalde periode van de opleiding stage. Deze stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd (BPV) en dat doe je bij een erkend leerbedrijf. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

2 jarige opleiding

20% op school

Wat is BBL?
Klap uit voor de omschrijving ...

BBL staat voor beroepsbegeleidende leerweg waarbij je leren en werken combineert. Dit betekent dat je meestal één dag per week naar school gaat en vier dagen per week bij een leerbedrijf werkt in de sector waar jij voor gekozen hebt. Je hebt dan een leerbaan, voor minimaal 610 klokuren per jaar.

Om een BBL-opleiding te kunnen volgen, heb je uiterlijk 31 december, na de start van de opleiding op 1 augustus, een arbeidsovereenkomst, of onder bepaalde voorwaarden een vrijwilligersovereenkomst, met een erkend leerbedrijf afgesloten. Alle erkende leerbedrijven zijn te vinden op www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Driemaal goud en eenmaal brons tijdens landelijke finale mbo-vakwedstrijden 2020