Economie, Handel & Administratie

Bedrijfsadministrateur

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als bedrijfsadministrateur werk je op de administratie van een bedrijf of instelling. Je werk is vooral intern gericht. Je hebt af en toe wel externe contacten, maar het gaat toch vooral om een back office-functie. Je moet als bedrijfsadministrateur voldoende inzicht hebben in het boekhouden en in belastingzaken: je wilt een goed zicht hebben op de complete administratie en alle onderdelen daarvan. Je bent enerzijds bezig met het controleren, beheren en bijwerken van de dagboeken. En anderzijds assisteer je bij de periodeafsluitingen en bij de aangifte omzetbelasting. Je kunt relatief snel als vervanger optreden voor lager gekwalificeerde medewerkers op de subadministraties. In het midden- en kleinbedrijf zorg je ook dat het geld van verstuurde rekeningen binnenkomt. Na het volgen van de mbo opleiding Bedrijfsadministrateur kan je ook gaan werken als boekhouder.

Je kunt als bedrijfsadministrateur situaties afwegen waarbij het gaat om klanttevredenheid of de correcte toepassing van de regels. Je stelt je in je contacten met crediteuren en debiteuren klantgericht op en kan je inleven in de situatie en de wensen van de klant. Dit geldt ook voor contacten met interne klanten. Gaat je hart al sneller kloppen van deze mbo administratie opleiding? Schrijf je dan nu in!

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25138, Financieel administratieve beroepen (Bedrijfsadministrateur)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Deze BOL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook het diploma Financieel Administratief Medewerker geeft toegang tot de opleiding.

Wij willen je graag ontvangen bij onze opleiding. Het is van belang dat je een goed beeld hebt van je keuze en gemotiveerd bent om deze opleiding te doen. 

Het is aan te raden om een van onze open dagen te bezoeken om antwoord te krijgen op al je vragen. Wij juichen het toe als ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan ook graag in gesprek over ons onderwijs.

Rekenen is essentieel voor het beroep.

 

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

 • Elementaire kennis bedrijfsadministratie
 • Elementaire kennis bedrijfseconomie
 • Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen
 • Spreadsheetvaardigheid financiële toepassingen

En welke profieldelen zijn er?

 • Kennis bedrijfsadministratie
 • Kennis bedrijfseconomie
 • Fiscale kennis

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Voorbereiding hbo
 • Oriëntatie salarisadministratie
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 450,00
Laptop  
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 350,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 175,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Na het behalen van het diploma op mbo-niveau 4 bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar de aansluitende opleidingen binnen het hbo.

Actueel

Erkend certificaat voor Rijn IJssel-opleidingen in de modedetailhandel in Arnhem