Economie, Handel & Administratie

Financieel administratief medewerker

BOL

Dit kun je doen na je studie

Als financieel administratief medewerker werk je op de administratie van een bedrijf of instelling. Je werk is vooral intern gericht. Je hebt af en toe wel externe contacten, maar het gaat toch vooral om een back office-functie. Als financieel administratief medewerker heb je taken gericht op het controleren en bewerken van dagboeken, subadministraties en alles wat daarbij hoort. In het midden- en kleinbedrijf zorg je ook dat het geld van verstuurde rekeningen binnenkomt.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding bekijk je deze korte video.

25139, Financieel administratieve beroepen (Financieel administratief medewerker)

Niveau 3

Vakopleiding
Je leert hier werkzaamheden zelfstandig uit te voeren.

De BOL-opleiding duurt 2 tot 3 jaar.

Bekijk alle details van deze opleiding in de studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een vakopleiding (niveau 3), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

  • kaderberoepsgerichte leerweg: een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
  • theoretische leerweg: een diploma voor mavo of vmbo;
  • gemengde leerweg: een diploma mavo-vbo of vmbo;
  • basisberoepsopleiding: een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
  • een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
  • een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Wij willen je graag ontvangen bij onze opleiding, maar het is van belang dat je een goed beeld hebt van je keuze en gemotiveerd bent om deze opleiding te doen. Daarom adviseren wij je om een test te maken om te zien of je geschikt bent voor dit beroep.

Verder is het aan te raden om een van onze infodagen te bezoeken om antwoord te krijgen op al je vragen. Wij juichen het toe als ouders betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan ook graag in gesprek over ons onderwijs.

Rekenen is essentieel voor het beroep, bij toelating kan het rekenniveau een selectiecriterium zijn.

Meld je uiterlijk 1 april 2018 aan
Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen? Meld je dan uiterlijk 1 april 2018 aan. Dan heb je namelijk het recht om toegelaten te worden tot een mbo-opleiding naar keuze. Je moet dan wel de juiste vooropleiding hebben en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten. Dit staat in de wet Toelatingsrecht die vanaf 1 augustus 2017 geldt. Heb je je aangemeld voor 1 april, dan heb je ook recht op een studiekeuzeadvies.

Bekijk hier het filmpje van de overheid over het toelatingsrecht.

Wat je verder nog wilt weten

Dit is een BOL-opleiding. De BOL-opleiding gaat uit van 60% van de tijd les op school en 40% in de praktijk (stage).

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels (niveau 4) en Loopbaan & Burgerschap. 

Welke algemene onderdelen volg je, die helemaal gericht zijn op jouw latere beroep?

  • Elementaire kennis bedrijfsadministratie
  • Elementaire kennis bedrijfseconomie
  • Rekenvaardigheid voor financiële toepassingen
  • Spreadsheetvaardigheid financiële toepassingen

En welke profieldelen zijn er?

De uitstroomrichting Financieel-administratief medewerker heeft geen extra kerntaken en werkprocessen.

Je kunt tijdens de opleiding wel nog extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Op dit moment werken wij hard aan de invulling en beschrijving van alle keuzedelen van de opleiding.

Lesgeld per jaar

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2016-2017)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 450,00
Aanvullende voorzieningen     
Geen  
Leerjaar 2  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  
Leerjaar 3  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/readers/licenties € 300,00
Aanvullende voorzieningen  
Geen  

Hierna kun je doorstromen naar de niveau 4-opleiding Bedrijfsadministrateur.

Actueel

Rijn IJssel opent vernieuwde businesswall

Selectie stagebedrijven zichtbaar op Businesswall Rijn IJssel