Economie, Handel & Administratie

Leidinggevende team/afdeling/project |Vakman-leidinggeven (koptraject)

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie als vakman-leidinggeven

Als vakman-leidinggeven geef je direct leiding aan medewerkers. Je combineert het leidinggeven met uitvoerende taken en ondersteunt de uitvoering van het personeelsbeleid.

Je bezit specialistische kennis op het gebied van bedrijfsvoering, leidinggeven en management. Standaardwerkzaamheden verricht je naar eigen inzicht en waar nodig pas je werkwijzen aan. Als leidinggevende team/afdeling/project heb je een uitvoerende rol. Werkzaamheden die voortvloeien uit het personeelsbeleid voer je zelfstandig uit, en je bent een spreekbuis over deze onderwerpen naar jouw leidinggevende of de organisatie.

25160, Leidinggevende team/afdeling/project

Niveau 4

Specialistenopleiding
De specialistenopleiding is bedoeld voor studenten die al een diploma vakopleiding (niveau 3) voor eenzelfde beroep of beroepscategorie hebben. De specialistenopleiding duurt dan nog 1 jaar.

Zowel de BOL-als de BBL-opleiding duurt 1 jaar.

Toelating

Dit is een kopopleiding.

Om toegelaten te worden tot deze opleiding heb je minimaal een mbo–diploma op niveau 3 nodig. Ook word je uitgenodigd voor een intakegesprek, om je optimaal voor te bereiden op onze opleiding binnen Rijn IJssel. Voor een optimale dienstverlening en adequate afronding van je aanmelding, raden wij je aan om je tijdig aan te melden. ‘Begin op tijd, dan krijg je achteraf geen spijt.’

Wij juichen het toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen/avonden. 

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen.

Als je deze kopopleiding volgt, is het belangrijk dat je rekening houdt met buitenschoolse projecten.

Je leert alles wat je nodig hebt om je leiderschap uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

 

Je leert onder meer hoe je onderstaande werkzaamheden uitvoert:

Voert uit en/of levert een bijdrage aan het personeelsbeleid

  • Adviseert over de personeelsbehoefte
  • Adviseert bij de werving en selectie van medewerkers
  • Adviseert bij het begeleiden t.a.v. het functioneren en het beoordelen van medewerkers

Geeft direct leiding aan medewerkers/projecten

  • Plant en verdeelt de werkzaamheden
  • Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden
  • Wisselt informatie uit met medewerkers (in werkoverleg)
  • Bewaakt de voortgang van de werkuitvoering
  • Communiceert met derden
  • Administreert en archiveert gegevens

Je kunt tijdens de opleiding extra zaken leren voor je beroep via keuzedelen. Als je zo’n keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je kansen als ondernemer en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2019-2020)

Leerjaar 1  
Benodigde leermiddelen  
Boeken/licenties/readers € 260,00 
Aanvullende voorzieningen     
Excursies € 50,00 

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

1 jarige opleiding

60% op school

Stage

De stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

1 jarige opleiding

20% op school

Leerbaan

Voor toelating is het naast de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Erkend certificaat voor Rijn IJssel-opleidingen in de modedetailhandel in Arnhem