Economie, Handel & Administratie

Manager retail

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je start een onderneming of gaat als manager aan de slag in een retailzaak. 

Als manager retail geef je leiding aan een vestiging van een (groot)winkelbedrijf. Je begeleidt en coördineert alle werkzaamheden. Je doet als het nodig is ook zelf de verkoop en presentatie van de artikelen. Je bent als manager retail verantwoordelijk voor de omzet van de vestiging. Je neemt dus allerlei beslissingen om de omzet te halen of te vergroten. De beslissingen hebben te maken met bijvoorbeeld voorraadbeheer, winkelinrichting, kassa- en geldbeheer of personeel. Verder geef je leiding aan de medewerkers. Je zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn en de klanten servicegericht helpen.

Ondernemer
Als je deze opleiding hebt afgerond, ben je ook in staat om je eigen onderneming te starten. Je hebt dan genoeg kennis van marketing, sales en bedrijfseconomie. We besteden van begin af aan veel aandacht aan ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. Je ontwikkelt een eigen product of dienst en dat probeer je in de markt te zetten en hiermee winst te maken.
Als manager retail ben je dus breed inzetbaar: je kunt je eigen onderneming starten maar je kunt ook werken als manager bij een winkelbedrijf.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding, bekijk je deze korte video.

25162, Management Retail (Manager retail)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook het diploma Verkoopspecialist niveau-3 geeft toegang tot deze opleiding.

Wij juichen toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen

BBL-opleiding 

Als je de BBL-opleiding volgt heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen. 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw latere beroep? (profieldeel)

 • Leidinggeven
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Bedrijfseconomische berekeningen maken
 • Voorraadbeheer toepassen
 • Gastheerschap
 • Assortiment samenstellen
 • Relatiemanagement
 • Personeelbeleid uitvoeren
 • Commercieel, logistiek en financieel beleid uitvoeren

Een keuzedeel waarin je extra zaken leert die van belang kunnen zijn in je latere beroep of vervolgstudie. Als je het keuzedeel goed afsluit, wordt het apart vermeld op het diploma. Dat betekent dat je als mbo-student keuzevrijheid hebt in het kiezen van één of meerdere verdiepende, verbredende en/of doorstroomgerichte keuzedelen.

Als je een keuzedeel goed afsluit, komt dat apart op het diploma te staan. Het vergroot je arbeidsmarktkansen en het vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie.
We bieden de volgende keuzedelen aan:

 • Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4)
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4
 • Voorbereiding hbo
 • Persoonlijk profileren

Lees meer over keuzedelen

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Er zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1168,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2019-2020 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2019 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 243,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 588,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2018-2019)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

  BOL BBL
Leerjaar 1    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 475,00

€ 545,00

Aanvullende voorzieningen       
Excursies 50,00  
Laptop facultatief    
Businesslunch € 15,00  --- 
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers € 220,00-€ 270,00 € 75,00
Licenties € 25,00  
Aanvullende voorzieningen    
Excursies € 50,00  
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 45,00 --- 
Aanvullende voorzieningen    
Excursies € 50,00   

Na deze opleiding Manager retail kun je onder andere doorstromen naar hbo-opleidingen als Small Business en Retail Management, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Toelating
Voor toelating is het bovenop de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Toelating
Voor toelating is het naast de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Erkend certificaat voor Rijn IJssel-opleidingen in de modedetailhandel in Arnhem