Economie, Handel & Administratie

Manager retail

BOL / BBL

Dit kun je doen na je studie

Je start een onderneming of gaat als manager aan de slag in een retailzaak. 

Als manager retail geef je leiding aan een vestiging van een (groot)winkelbedrijf. Je begeleidt en coördineert alle werkzaamheden. Je doet als het nodig is ook zelf de verkoop en presentatie van de artikelen. Je bent als manager retail verantwoordelijk voor de omzet van de vestiging. Je neemt dus allerlei beslissingen om de omzet te halen of te vergroten. De beslissingen hebben te maken met bijvoorbeeld voorraadbeheer, winkelinrichting, kassa- en geldbeheer of personeel. Verder geef je leiding aan de medewerkers. Je zorgt ervoor dat ze gemotiveerd zijn en de klanten servicegericht helpen.

Ondernemer
Als je deze opleiding hebt afgerond, ben je ook in staat om je eigen onderneming te starten. Je hebt dan genoeg kennis van marketing, sales en bedrijfseconomie. We besteden van begin af aan veel aandacht aan ondernemerschap en ondernemersvaardigheden. Je ontwikkelt een eigen product of dienst en dat probeer je in de markt te zetten en hiermee winst te maken.
Als manager retail ben je dus breed inzetbaar: je kunt je eigen onderneming starten maar je kunt ook werken als manager bij een winkelbedrijf.

Om een indruk te krijgen van jouw werkzaamheden na deze opleiding, bekijk je deze korte video.

25162, Management Retail (Manager retail)

Niveau 4

Middenkaderopleiding
Je leert hier werkzaamheden volledig zelfstandig uit te voeren. Rond je een middenkaderopleiding af met een diploma, dan kun je verder studeren op het hbo.

Zowel de BOL- als de BBL-opleiding duurt 3 jaar.

Bekijk alle details van de BBL-opleiding in deze studiegids.

Bekijk alle details van de BOL-opleiding in deze studiegids.

Toelating

Wettelijke toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot een middenkaderopleiding (niveau 4), heb je een van de volgende diploma’s nodig:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • basisberoepsopleiding: je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Een intakegesprek is altijd onderdeel van de toelatingsprocedure.

Ook het diploma Verkoopspecialist niveau-3 geeft toegang tot deze opleiding.

Wij juichen toe als ouders actief betrokken zijn bij de studiekeuze van hun zoon/dochter en gaan graag met ouders in gesprek over ons onderwijs. Daarom organiseren wij gedurende het schooljaar open dagen

BBL-opleiding 

Als je de BBL-opleiding volgt heb je ook een officiële arbeidsovereenkomst (betaald of onbetaald) met een erkend leerbedrijf nodig.

Aanmelden ná 1 april voor schooljaar 2018-2019

Wil jij komend schooljaar een mbo-opleiding volgen en heb jij je nog niet aangemeld? Doe dat dan alsnog. Als je je aanmeldt moet je over de juiste vooropleiding beschikken en deelnemen aan verplichte intakeactiviteiten.

Heb je vragen? Het Studie Informatiepunt beantwoordt ze graag!

Wat je verder nog wilt weten

Bij Rijn IJssel volg je RIJk Onderwijs. Bij de start van je opleiding ga je je eerst oriënteren: je kijkt goed wat je opleiding en beroep precies inhouden en wat jouw leervragen zijn. Na die oriëntatiefase volgt de ontwikkelfase: je ontwikkelt je totdat je beroepsbekwaam bent. 

Tijdens je opleiding werk je steeds zelfstandiger. Jij bepaalt steeds meer je eigen leerroute. Als je alle werkprocessen voor je latere beroep goed in de vingers hebt, kun je examen doen. 

Je leert alles wat je nodig hebt om je beroep uit te kunnen oefenen. Dan gaat het dus om veel beroepsspecifieke kennis en vaardigheden.  

Je krijgt ook vakken die niet direct met een opleiding of beroep te maken hebben, maar die je wel nodig hebt voor je diploma. Denk aan Nederlands, Rekenen, Engels  en Loopbaan & Burgerschap. 

Wat leer je onder meer, helemaal gericht op jouw latere beroep? (profieldeel)

 • Leidinggeven
 • Verkoopgesprekken voeren
 • Bedrijfseconomische berekeningen maken
 • Voorraadbeheer toepassen
 • Gastheerschap
 • Assortiment samenstellen
 • Relatiemanagement
 • Personeelbeleid uitvoeren
 • Commercieel, logistiek en financieel beleid uitvoeren

Een keuzedeel waarin je extra zaken leert die van belang kunnen zijn in je latere beroep of vervolgstudie. Als je het keuzedeel goed afsluit, wordt het apart vermeld op het diploma. Dat betekent dat je als mbo student keuzevrijheid hebt in het kiezen van één of meerdere verdiepende, verbredende en/of doorstroomgerichte keuzedelen.

Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid om je studie deels in te richten naar je eigen inzicht. Dat doe je met keuzedelen. Elk jaar bekijken we vanuit de opleiding opnieuw welke keuzevakken voor jullie interessant zouden kunnen zijn. Je krijgt gedurende het eerste jaar een aantal opties aangeboden waar je binnen de opleiding manager retail uit kan kiezen, bijvoorbeeld: Oriëntatie op ondernemerschap, online marketing en het toepassen van e-commerce, duurzaamheid in het beroep, doorstroom hbo en arbeidsmarkt.

Keuzedeel Ondernemerschap (alleen voor de BOL-opleiding)
Het keuzedeel ondernemerschap is standaard onderdeel binnen onze opleiding. We besteden van begin af aan veel aandacht aan ondernemersvaardigheden. Je ontwikkelt een product of dienst en dat probeer je in de markt te zetten. Je leert en ervaart daarmee hoe het is om een echt bedrijf op te starten. Via het Student Company traject leer en ervaar je hoe het is om een echt bedrijf op te starten. Je gaat 'real life' ondernemen.

Keuzedeel Doorstroming naar het hbo
Er zullen mbo-studenten zijn, die na het behalen van hun mbo-diploma, willen doorstromen naar een studie op een hoger niveau. Voor dié mbo studenten die willen doorstromen naar het hbo is er de mogelijkheid om het keuzedeel 'Voorbereiding hbo' te kiezen. Het doel van het doorlopen van dit keuzedeel is dat de mbo student ervaart hoe het is om te studeren in het hbo door te werken in een projectgroep aan een hbo casus.

Rijn IJssel zet zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden.
Voor het schooljaar 2018-2019 zijn enkele maatregelen doorgevoerd, waardoor de kosten lager zullen zijn dan het prijspeil voor 2017-2018 aangeeft. Zo betaal je voortaan de uitgeversadviesprijs voor boeken en vraagt Rijn IJssel onder andere geen bijdrage meer voor praktijkmaterialen, masterclasses, workshops of eendaagse excursies.

Lesgeld per jaar - BOL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het lesgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BOL-opleidingen wettelijk vastgesteld op € 1155,00 per cursusjaar.

Cursusgeld per jaar - BBL

Voor schooljaar 2018-2019 heeft de minister van OCW het cursusgeld (als je op 1 augustus 2018 18 jaar of ouder bent) voor de BBL-opleidingen op niveau Entree en niveau 2 wettelijk vastgesteld op € 240,00 per cursusjaar. Voor BBL-opleidingen op niveau 3 en 4 is het cursusgeld vastgesteld op € 582,00 per cursusjaar.

Overige kosten (prijspeil 2017-2018)

In het tweede en derde leerjaar hoef je niet alle boeken/materialen meer aan te schaffen als je die al eerder aangeschaft hebt.

  BOL BBL
Leerjaar 1    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 475,00

€ 475,00

Aanvullende voorzieningen       
Excursies 50,00  
Laptop facultatief    
Businesslunch € 15,00  --- 
Leerjaar 2    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers € 220,00-€ 270,00 € 220,00-€ 270,00
Licenties € 25,00  
Aanvullende voorzieningen    
Excursies € 50,00  
Leerjaar 3    
Benodigde leermiddelen    
Boeken/readers/licenties € 45,00 --- 
Aanvullende voorzieningen    
Excursies € 50,00   

Na deze opleiding Manager retail kun je onder andere doorstromen naar hbo-opleidingen als Small Business en Retail Management, Commerciële Economie en Bedrijfseconomie.

Welke leerweg past bij jou?

Beroeps Opleidende Leerweg

3 jarige opleiding

60% op school

Locatie
Middachtensingel 2, Arnhem
Stage
Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Stage (beroepspraktijkvorming) is een wezenlijk onderdeel van je opleiding. Om je opleiding af te kunnen ronden, loop je stage bij erkende leerbedrijven. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden
Beroeps Begeleidende Leerweg

3 jarige opleiding

20% op school

Locatie
Veluwestraat 120, Arnhem
Toelating
Voor toelating is het bovenop de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Toelating
Voor toelating is het naast de andere voorwaarden nodig dat je een (onbetaalde) baan hebt bij een erkend leerbedrijf. Een erkend leerbedrijf kun je onder andere vinden op de site www.stagemarkt.nl.

Aanmelden

Actueel

Tijdens de Skills Heroes 'The Finals' hebben de studenten van Rijn IJssel een geweldig resultaat neergezet en zijn naar huis gegaan met twee keer goud,...